Tarih Çevirme Kılavuzu

Tarih çevirmek için müthiş bir sayfa! Zaman, bilindiği gibi insanoğlunun en önemli kavramlarından biridir. Dolayısıyla da tarih boyunca zamanı ölçmek ve hesaplamak insanlar için bir zaruret hâline gelmiştir. Muhtelif toplumlar da, kendi harslarına uygun nitelikte takvim sistemleri geliştirmiş ve bunları kullanmışlardır. Türk toplumu da, son 1500 yıl içerisinde üç farklı takvim kullanarak, oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. Ancak araştırmacıların, literatürdeki bu çokluk karşısında zorlandıkları da aşikâr olmaktadır. Dolayısıyla kadîmlerin kullanmış oldukları takvim sistemini günümüz değerlerine çevirmek ya da birbirleri arasında eş zamanlı bir karşılaştırma yapmak fevkalâde zor olmaktadır. Ancak bu konuda da bilişim sistemleri imdâdımıza yetişmiş durumdadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Murat Aytaç’ın, Türk Tarih Kurumu için hazırlamış olduğu Tarih Çevirme Kılavuzu, yukarıda zikrettiğimiz zorluğu aşmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu konuda, Faik Reşit Unat‘ın yazmış olduğu Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu adlı kitabı okuyabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı