Yeniçağ

Târihî Süreçte Aşı ve Aşı Karşıtlığı

Târihî Süreçte Aşı ve Aşı Karşıtlığı

Târih boyunca, genel olarak tıbba, özeldeyse aşıya dâir şiddetli tepkilerin zaman dilimi, Orta Çağ iken; odağı ise Vatikan ve Papalık olarak öne çıkmaktadır.
Pandemiye Dâir: XVII. Yüzyıldaki Kısıtlama Örnekleri

Pandemiye Dâir: XVII. Yüzyıldaki Kısıtlama Örnekleri

Geçmişte de büyük salgın hastalıklar yaşanmıştı ve o zamanlarda da pek çok genelge yayınlanmıştı. Fransa’da, XVII. yüzyıla âit bir genelge ise; salgınlarda, yönetimlerin bâzen ne kadar katı kurallar getirebileceğini gözler önüne seriyor.
Venedik ile Özdeşleşen Festivâl Maskelerinin Târihi

Venedik ile Özdeşleşen Festivâl Maskelerinin Târihi

Venedik maskeleri, kullanıcının kimliğini koruma konusunda oldukça uzun bir geçmişe sâhip...
İki Kişilik Mutlak Ölüm Hesaplaşması; Düello & Târihî Seyri

İki Kişilik Mutlak Ölüm Hesaplaşması; Düello & Târihî Seyri

Düello, iki kişi arasında yaşanan bir anlaşmazlığı çözmek için silahlarla yapılan hesaplaşmanın adı... İşte, düellonun târihi!
“Çağdaş Romancılığın Babası” Cervantes’in Mâcerâ Dolu Yaşamı

“Çağdaş Romancılığın Babası” Cervantes’in Mâcerâ Dolu Yaşamı

Haçlı Seferi'ne katılan Cervantes, İnebahtı Savaşı’nda sol elini kaybetmiş ve esir düşmüş; Mîmar Sinan’ın câmî inşaatında çalışmış, bir kez de dolandırıcılıktan hapse girmişti.
Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Günümüze ulaşan kaynaklar, salgın hastalıkların, dünyâ üzerinde hep vâr olduğunu; dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde, topraklarımızda da zaman zaman yaşandığını belgelemektedir.
Kraliçe 1. Elizabeth Dönemi: Mevzubahis Taç İse Dinsel Hoşgörü Olur mu?

Kraliçe 1. Elizabeth Dönemi: Mevzubahis Taç İse Dinsel Hoşgörü Olur mu?

İngiltere Kraliçesi 1. Mary’in  1558 yılında vefatı üzerine İngiltere tahtına çıkan 1. Elizabeth 1603 yılına kadar İngiltere’yi yönetmiştir; Elizabeth  Tudor hanedanlığının tahta en uzun süre kalan monarkıdır. Tudor hanedanlığı dönemi, İngiltere tarihine Protestan reformasyon sürecinin başladığı ve 1. Mary dönemi hariç kararlılıkla sürdürüldüğü dönem olma açısından damga vururken,  din kaynaklı çatışmalar ve idamların yaşandığı dönem olması açısından da “Tudor tiranlığı” olarak adlandırılır.  Tudor dönemine tiranlık  yakıştırmasının asıl kaynağı Kral 8. Henry’in Katoliklere, kızı Kraliçe 1. Mary’nin ise Protestanlara uyguladığı baskı ve şiddettir; bu dönemde monark ile aynı inancı paylaşmayan İngilizler korku ve zulüm altında yaşamıştır. Ancak Tudor hanedanlığının son monarkı…
Kraliçe 1. Mary’nin Zulmü Karşısında Protestanların Tutumu

Kraliçe 1. Mary’nin Zulmü Karşısında Protestanların Tutumu

Mary Tudor’ın İngiltere Tahtı’na çıktığı 19 Temmuz 1553 tarihi İngiltere için bir dönüm noktasıdır; zira bu tarih  İngiltere’de Katolik restorasyon sürecinin başlangıcına  ve Protestan reformasyon sürecine verilecek olan  araya işaret eder. Kendisini Katolisizme adamış Kraliçe 1. Mary’nin ilk icraatlarından biri 6. Edward döneminin önde gelen Protestan isimleri olan Piskopos Nicholas Ridley, Piskopos  Hugh Latimer ve Başpiskopos Thomas Cranmer’i  Londra Kulesi’ne hapsetmek olmuştur.  Protestan muhalefeti yıldırmayı amaçlayan bu eylemine, Kral 8. Henry döneminden beri gerçekleştirilen Papalık-karşıtı yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması, Protestanları cezalandırabilmeye yönelik sapkınlığa karşı üç ortaçağ düzenlemesinin (1382, 1401 ve 1414)  yeniden yürürlüğe konulması ve 8. Henry’in kapattığı manastırların  restore…
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı