Yeniçağ

Kraliçe 1. Mary’nin Zulmü Karşısında Protestanların Tutumu

Kraliçe 1. Mary’nin Zulmü Karşısında Protestanların Tutumu

Mary Tudor’ın İngiltere Tahtı’na çıktığı 19 Temmuz 1553 tarihi İngiltere için bir dönüm noktasıdır; zira bu tarih  İngiltere’de Katolik restorasyon sürecinin başlangıcına  ve Protestan reformasyon sürecine verilecek olan  araya işaret eder. Kendisini Katolisizme adamış Kraliçe 1. Mary’nin ilk icraatlarından biri 6. Edward döneminin önde gelen Protestan isimleri olan Piskopos Nicholas Ridley, Piskopos  Hugh Latimer ve Başpiskopos Thomas Cranmer’i  Londra Kulesi’ne hapsetmek olmuştur.  Protestan muhalefeti yıldırmayı amaçlayan bu eylemine, Kral 8. Henry döneminden beri gerçekleştirilen Papalık-karşıtı yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması, Protestanları cezalandırabilmeye yönelik sapkınlığa karşı üç ortaçağ düzenlemesinin (1382, 1401 ve 1414)  yeniden yürürlüğe konulması ve 8. Henry’in kapattığı manastırların  restore…
Bir Garip Savaş Öyküsü; Şebeş Muharebesi

Bir Garip Savaş Öyküsü; Şebeş Muharebesi

17 Eylül 1788 târihinde, Karánsebes Kasabası (günümüz Romanya’sındaki Caransebeş) sınırları içerisinde cereyân eden ve Avusturya karma ordusu içindeki askerlerin 'Türk korkusu' ile kazarâ birbirlerini katletmesi sonucunda, kılını bile kıpırdatmadan zafer kazanan Osmanlı ordusunun, az bilinen hikâyesi...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı