Türk Tarihi

Karabağ Azerbaycan’dır! “Şuşa Gerçekleri”

Karabağ Azerbaycan’dır! “Şuşa Gerçekleri”

Şuşa Azerbaycan’ın klasik halk müzik ve şiir kültürünün en eski merkezidir. Düşman saldırısına karşı inşa edilmiş, Şehrin kuzeyinde bulunan Şuşa Kalesi’nin tarihi özellikle ilgi çekmekte. 1747’de Karabağ Hanlığını kuran Azerbaycan Hanı Penah Ali Karabağlı (1693-1763) dış saldırılardan korunmak için 1752 yılında Şuşa Kalesinin inşası için emir verdi (5.5 bin kv.km sahası olan bu yer tarihi kaynaklarda kale kurucusunun anısına Penahabad Kelesi de adlandırılmaktadır) ve “Penahabadi” adlı gümüş sikke de basıldı. Karabağ’ın 2. hükümdarı İbrahimhalil Han (1721-1806) döneminde kale çevresi kalın savunma setti ile çevreleniyor ve burada çok sayıda zanaat, demircilik, silah yapım atölyeleri kuruldu. Şuşa zanaatçılarının ürettikleri el işleri, silahlar…
Az Bilinen Fotoğraflarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Az Bilinen Fotoğraflarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım 1938’te vefat eden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk meclis ve cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, son yüz yılda Türkiye’nin tarihini etkileyen en önemli figürler arasındadır. Bu maksatla hayatının iyi tetkik edilmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bu sayfada, Mustafa Kemal Paşa’nın az bilinen 500’den fazla fotoğrafı bulunmaktadır. Kimi fotoğraflar, tekniğine uygun olarak renklendirilmiş ve kullanımınıza sunulmuştur. Fotoğrafların sayısı fazla olduğu için, rahat görüntülenmesi adına sayfalara bölünmüştür. Bu sayfalar arası geçişi, aşağıda bulunan Sayfalar linkleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk
Lev Tolstoy’un Kızı Ermeni Vahşetini Yazdı

Lev Tolstoy’un Kızı Ermeni Vahşetini Yazdı

Dünya edebiyatına Barış ve Savaş, Anna Karenina gibi başeserler vermiş büyük Rus yazarı Lev Tolstoy’un küçük kızı Aleksandra Tolstoya (1884-1979) ünlü Yasnaya Polyana müzesinin ve Tolstoy Vakfının kurucusu gibi ve sanatsal, gazeteci yazılarıyla tanınmakta. 1915’te Aleksandra Rusya İmparatorluğunun temsilcisi olarak Kızılhaç Örgütü hattıyla Türkiye’nin Van şehrine gönderildi. Ermenilere yardım etmek için görevlendirilmesine rağmen o burada Ermeni çetelerinin yaptıkları vahşete tanık oldu, gördüklerini not aldı. “Yerle bir olmuş Van şehri… Biz gelene kadar burada Ermeniler ve Türkler arasında acımasız bir savaş olmuş. Türkler Ermenilerce işgal edilmiş kaleyi kuşatmıştı. Ermeniler kaleyi savunmak için hunharca savaşıyor, Ermeni kadınları gece gündüz Türkleri öldürmek için mermi hazırlıyorlardı. Onlar…
Milli Mücadele Ekseninde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Milli Mücadele Ekseninde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet’in hazırladığı Kanunname-i Ali Osman’dan itibaren belirli bir anayasa çerçevesinde yönetilmekteydi. Hem şeri hukuk hem de örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılan yasaların modern anlamda düzenlenmesi ise ilk defa 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi (I. Meşrutiyet) ile gerçekleşmiştir. I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından imparatorluğun yavaş yavaş yok olmasıyla birlikte Milli Mücadele dönemi başlatılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu oluşturulmuştur. Yeni bir rejimin ayak sesleri olan bu anayasa, hâlihazırda yaşanan olağanüstü durumun da eksenini çizmeye yetiyor. Bu nedenle ilk olarak ulusal direniş hareketinden ve adım adım Teşkilat-ı…
İngiliz Generalleri Ermeniler Hakkında

İngiliz Generalleri Ermeniler Hakkında

Osmanlı devletinin Ermenilere karşı soykırım yaptığını belirlemek amacıyla 25 Eylül 1919 yılında Amerika’dan Erzurum’a gönderilen temsilci grubu başkanı General James Harbord Türkiye’nin Yanık Dere, Kars Kapısı, Ezirmikli, Osman Ağa ve Mürsel Paşa ilçelerinde farklı bir manzaraya – Ermenilerin Türklere yaptığı katliama tanık olur: “Hazret-i İsa’ya tapanlar böylesine bir katliamı nasıl yapabildiler?!” General Erzurum’da tanığı olduğu dehşetlerden o kadar şok geçirir ki, Erivan’da onu karşılayan Taşnak katillerine nefretle bakarak uzatmış oldukları ellerini sıkmaz. Generalin Erzurum’da yapmış olduğu o ünlü söyleşisiyse dönem gazete ve kitaplarına alındı. Harbordu’n Türklere sorduğu: “Erzurum’da Ermeni çok muydu?” – sorusu üzerine Erzurum Belediye Başkanı Zakir Gürbüz Amerikalı generali pencereye götürür.…
Nizâmiye Medreseleri

Nizâmiye Medreseleri

Dünyanın ilk vakıf medresesi olarak kabûl edilen Nizâmiye Medresesi, 1067 yılında, Sultan Alparslan tarafından kurulmuştur ve vezîri Nizâmü’l- Mülk tarafından desteklenmiştir. Bununla sultan, devlet adamları ve vezirler, kuracakları vakıf üniversitesine temel oluşturmuşlardır.
Emîr Timur Gürkân (Küregen)

Emîr Timur Gürkân (Küregen)

Şimdi senin etrafındaki Semerkant’a bir bak hele, Dünyanın kraliçesi değil mi?* Cengâver yetiştirmek hususunda oldukça cömert Orta Asya coğrafyasında doğan ve adı, Anadolu Türkleri gibi tüm dünya ulusları için de önem arz eden Timur,  günümüzde hâlâ daha gıpta, kin ya da korku ile bakılan tarihî şahsiyetler arasında yer almaktadır. 9 Nisan 1336 tarihinde, günümüzde Özbekistan sınırları arasında yer almakta olan Şehrisebz’in Hoca Ilgar köyünde doğmuş olan Timur’un babası Barlas aşiretinin emîri Turagay, annesi ise Tekina Hatun’dur.[1] Timur’un Türk mü ya da Moğol mu olduğu konusunda tarihçilerin tam bir ittifak içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Ancak kendisine verilen Timur[2] isminin, Türkçe bir kelime…
Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Devlet-i Âlîye'nin politik târih yazımı sırasında, Osmanlı kroniklerinin ne denli etkin olduğunu irdeleyen, detaylı bir çalışma...
Târih, Türklerle Başlar

Târih, Türklerle Başlar

Türk târihinin erken devirlerine dâir, ayrıntılı ve oldukça geniş hacimli bir içerik...
Duhâ Oğlu Deli Tungrul

Duhâ Oğlu Deli Tungrul

Deli Dumrul'un efsânevî öyküsü, kendi nefesinden...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı