Devlet-i ‘Aliyye

Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Günümüze ulaşan kaynaklar, salgın hastalıkların, dünyâ üzerinde hep vâr olduğunu; dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde, topraklarımızda da zaman zaman yaşandığını belgelemektedir.
Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Devlet-i Âlîye'nin politik târih yazımı sırasında, Osmanlı kroniklerinin ne denli etkin olduğunu irdeleyen, detaylı bir çalışma...
Yokluk İçindeki Üretim Seferberliği; ‘Îmâlât-ı Harbîye’

Yokluk İçindeki Üretim Seferberliği; ‘Îmâlât-ı Harbîye’

Esâretten istiklâle uzanan zorlu yolculuktaki silah ve mühimmat üretiminin perde arkası...
Türk Vatanının Tapusu; ‘Mîsâk-ı Millî’

Türk Vatanının Tapusu; ‘Mîsâk-ı Millî’

Türk istiklâlini, tüm dünyây haykırırcasına ilân eden Mîsâk-ı Millî...
Osmanlı Usûlü Vâls Eseri; ‘Yine Bir Gülnihâl’

Osmanlı Usûlü Vâls Eseri; ‘Yine Bir Gülnihâl’

Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin, Fransızlara meydan okuyarak bir gecede bestelediği, şark usûlü vâls eserinin öyküsü...
Sultan II. Abdûlhamîd’in Beyaz Küheylânı; Ferhân

Sultan II. Abdûlhamîd’in Beyaz Küheylânı; Ferhân

Sultan II. Abdûlhamîd’in göz bebeği olarak bilinen, ünlü atı; ‘Ferhân'ın öyküsü...
103. Yılında Kûtü’l- Âmâre Zaferi

103. Yılında Kûtü’l- Âmâre Zaferi

Bugün, yâni 29 Nisan târihi, ‘Kut’ önlerinde; İngilizlerin târihteki en utanç verici yenilgilerini Türklerin elinden tadışının tam 103. yıl dönümü…
Gurup Vakti, Türk İçin ‘Şafak Yolda’ Demektir

Gurup Vakti, Türk İçin ‘Şafak Yolda’ Demektir

XX. yüzyıl başlarında Devlet-i Âlîye, son dik duruşunu sergilemekteydi. 1911 yılında, Trablusgarp’ta başlayan büyük savaşlar serîsi, 1912 ve 1913 yıllarında Balkan Savaşları ile devâm etmiş; 1914 yılında ise son uğraşı olacak olan I. Dünyâ Savaşı cehenneminde bulmuştu kendini…
Millî Şehîdimiz; Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemâl Bey

Millî Şehîdimiz; Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemâl Bey

Millî Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemâl'in Bey'in hazîn mücâdelesi...
Bir Garip Savaş Öyküsü; Şebeş Muharebesi

Bir Garip Savaş Öyküsü; Şebeş Muharebesi

17 Eylül 1788 târihinde, Karánsebes Kasabası (günümüz Romanya’sındaki Caransebeş) sınırları içerisinde cereyân eden ve Avusturya karma ordusu içindeki askerlerin 'Türk korkusu' ile kazarâ birbirlerini katletmesi sonucunda, kılını bile kıpırdatmadan zafer kazanan Osmanlı ordusunun, az bilinen hikâyesi...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı