Devlet-i ‘Aliyye

Osmanlı – ABD Ticârî Antlaşması

Osmanlı – ABD Ticârî Antlaşması

Devlet-i Âlîye ile ABD arasında imzâlanan ilk antlaşma olan ticârî ittifâkın 191. yılındayız. ABD, Osmanlı Devleti'ne “haraç” vermekten bunalınca, “artık antlaşma imzâlayalım” teklîfinde bulunmuştu.
Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve Mısır’ın Durumu

Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve Mısır’ın Durumu

Dünya 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile değişim sürecine giriyordu. Bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemini yaşıyordu. Gerileme dönemine göre yapılan ıslahatlar yükseliş dönemi niteliği taşıyordu; peki ne oldu da ülke yükselmek yerine gerileme yoluna girdi ve çöküş döneminin yolunu hazırladı. Fransa, Rusya, İngiltere, Yunanistan ve kendi toprakları içinde olan Mısır Valiliği. Bunun gibi nedenler ülkenin gelişmesini engelleyen başlıca etkiler oldu. Bu etkilerden ayrıca Fransız İhtilali, ülkedeki etnik kökenin çeşitliliği ile Osmanlı için büyük sebep olurken, Avrupalı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çıkarları doğrultusunda zaman zaman yalnız bırakan, düşman olup bazı zamanlarda müttefik olması mıydı? Bu gibi nedenlerin Mısır’ın…
Kanlı Bir Târihin Odak Coğrafyası; Gazze

Kanlı Bir Târihin Odak Coğrafyası; Gazze

İsrâil’in birkaç yılda bir ağır saldırılarına mâruz kalan Gazze, târih boyunca nasıl bir yerdi? Hz. Muhammed'in büyük dedesi Hâşim bin Abdümenâf’ın kabrinin bulunduğu Gazze’nin târihinde, neler yaşandı?
Osmanlı Devleti’nin Para Piyasaları Üzerindeki Politikaları ve İlk Osmanlı Bankası

Osmanlı Devleti’nin Para Piyasaları Üzerindeki Politikaları ve İlk Osmanlı Bankası

Osmanlı Devleti'nin iktisat târihi içerisinde, bankacılık sahasına genel olarak baktığımızda; ilk girişimlerin, tam olarak bir banka işlevi görüp görmediği konusu, tartışmaya açık görünmektedir.
I. Cihân Harbi’ndeki Osmanlı Silahlı Kayak Birlikleri

I. Cihân Harbi’ndeki Osmanlı Silahlı Kayak Birlikleri

Türkiye'de kış sporlarının başlangıcı, bir asrı aşkın süre öncesinde, Enver Paşa’nın emrine dayanmaktadır. Türkiye’nin ilk kayak birliği de Erzurum Palandöken’de kurulmuştur.
Şam’dan Medîne’ye Uzanan Târihî Hat; Hicaz Demiryolu

Şam’dan Medîne’ye Uzanan Târihî Hat; Hicaz Demiryolu

Sultan II. Abdûlhamîd’in büyük projesi; Hicaz Demiryolu’nun yapım süreci, karşı çıkan kesimlerin olumsuz tutumlarına karşın, büyük bir kararlılıkla ilerlemişti.
Bolşevik Devrimi Sonrasında Osmanlı Topraklarında Zirve Yapan Zührevî Hastalıklar

Bolşevik Devrimi Sonrasında Osmanlı Topraklarında Zirve Yapan Zührevî Hastalıklar

Rusya'da Bolşevikler'in devrim iktidârından İstanbul’a kaçan Beyaz Ruslar, berâberlerinde frengiyi de getirdi.
Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Günümüze ulaşan kaynaklar, salgın hastalıkların, dünyâ üzerinde hep vâr olduğunu; dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde, topraklarımızda da zaman zaman yaşandığını belgelemektedir.
Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Devlet-i Âlîye'nin politik târih yazımı sırasında, Osmanlı kroniklerinin ne denli etkin olduğunu irdeleyen, detaylı bir çalışma...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı