Türk Tarihi

Milli Mücadele Ekseninde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Milli Mücadele Ekseninde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet’in hazırladığı Kanunname-i Ali Osman’dan itibaren belirli bir anayasa çerçevesinde yönetilmekteydi. Hem şeri hukuk hem de örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılan yasaların modern anlamda düzenlenmesi ise ilk defa 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi (I. Meşrutiyet) ile gerçekleşmiştir. I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından imparatorluğun yavaş yavaş yok olmasıyla birlikte Milli Mücadele dönemi başlatılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu oluşturulmuştur. Yeni bir rejimin ayak sesleri olan bu anayasa, hâlihazırda yaşanan olağanüstü durumun da eksenini çizmeye yetiyor. Bu nedenle ilk olarak ulusal direniş hareketinden ve adım adım Teşkilat-ı…
Nizâmiye Medreseleri

Nizâmiye Medreseleri

Dünyanın ilk vakıf medresesi olarak kabûl edilen Nizâmiye Medresesi, 1067 yılında, Sultan Alparslan tarafından kurulmuştur ve vezîri Nizâmü’l- Mülk tarafından desteklenmiştir. Bununla sultan, devlet adamları ve vezirler, kuracakları vakıf üniversitesine temel oluşturmuşlardır.
Emîr Timur Gürkân (Küregen)

Emîr Timur Gürkân (Küregen)

Şimdi senin etrafındaki Semerkant’a bir bak hele, Dünyanın kraliçesi değil mi?* Cengâver yetiştirmek hususunda oldukça cömert Orta Asya coğrafyasında doğan ve adı, Anadolu Türkleri gibi tüm dünya ulusları için de önem arz eden Timur,  günümüzde hâlâ daha gıpta, kin ya da korku ile bakılan tarihî şahsiyetler arasında yer almaktadır. 9 Nisan 1336 tarihinde, günümüzde Özbekistan sınırları arasında yer almakta olan Şehrisebz’in Hoca Ilgar köyünde doğmuş olan Timur’un babası Barlas aşiretinin emîri Turagay, annesi ise Tekina Hatun’dur.[1] Timur’un Türk mü ya da Moğol mu olduğu konusunda tarihçilerin tam bir ittifak içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Ancak kendisine verilen Timur[2] isminin, Türkçe bir kelime…
Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Osmanlı Siyâsî Târih Yazımında Kroniklerin Etkisi

Devlet-i Âlîye'nin politik târih yazımı sırasında, Osmanlı kroniklerinin ne denli etkin olduğunu irdeleyen, detaylı bir çalışma...
Târih, Türklerle Başlar

Târih, Türklerle Başlar

Türk târihinin erken devirlerine dâir, ayrıntılı ve oldukça geniş hacimli bir içerik...
Duhâ Oğlu Deli Tungrul

Duhâ Oğlu Deli Tungrul

Deli Dumrul'un efsânevî öyküsü, kendi nefesinden...
Yokluk İçindeki Üretim Seferberliği; ‘Îmâlât-ı Harbîye’

Yokluk İçindeki Üretim Seferberliği; ‘Îmâlât-ı Harbîye’

Esâretten istiklâle uzanan zorlu yolculuktaki silah ve mühimmat üretiminin perde arkası...
Türk Okçuluğu

Türk Okçuluğu

Târih boyunca adı, 'Türk' ile yan yana anılan savaş aracı; ok...
Türk Vatanının Tapusu; ‘Mîsâk-ı Millî’

Türk Vatanının Tapusu; ‘Mîsâk-ı Millî’

Türk istiklâlini, tüm dünyây haykırırcasına ilân eden Mîsâk-ı Millî...
İlkleri Başaran Hür Ruh; ‘Vecihî Hürkuş’

İlkleri Başaran Hür Ruh; ‘Vecihî Hürkuş’

Türk havacılığının öncüsü ve yüz akı, Vecihî Hürkuş'un göklerdeki sevdâsının mücâdelesi...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı