Ortaçağ

Târihî Süreçte Aşı ve Aşı Karşıtlığı

Târihî Süreçte Aşı ve Aşı Karşıtlığı

Târih boyunca, genel olarak tıbba, özeldeyse aşıya dâir şiddetli tepkilerin zaman dilimi, Orta Çağ iken; odağı ise Vatikan ve Papalık olarak öne çıkmaktadır.
Antik Dönem’den Orta Çağ’a Pandemiler

Antik Dönem’den Orta Çağ’a Pandemiler

Târih boyunca dönem dönem rastlanan pandemiler, milletlere göre farklı şekillerde karşılanarak, farklı etki ve tepkileri ortaya çıkardı...
Kanlı Bir Târihin Odak Coğrafyası; Gazze

Kanlı Bir Târihin Odak Coğrafyası; Gazze

İsrâil’in birkaç yılda bir ağır saldırılarına mâruz kalan Gazze, târih boyunca nasıl bir yerdi? Hz. Muhammed'in büyük dedesi Hâşim bin Abdümenâf’ın kabrinin bulunduğu Gazze’nin târihinde, neler yaşandı?
Shakespeare’in İskoç Kralı Macbeth ve Cadıları

Shakespeare’in İskoç Kralı Macbeth ve Cadıları

Shakespeare’in Macbeth adlı eserindeki Kral Macbeth’in gerçek bir kral olduğunu, hayali bir karakter olmadığını biliyor muydunuz? M.S. 1040-1057 yılları arasında İskoçya’da hüküm süren ve ülkede düzeni hakim kılan, ayrıca Hıristiyanlığın İskoçya’da yayılmasını sağlayan, döneme ait çok sayıda tarihi veri olmasa da tarihçilerin selefi Kral Duncan’dan daha başarılı olarak nitelendirdikleri Kral Macbeth, tarihe Shakespeare sayesinde “kötü” şöhret  bıraktı.  Hem Britanya tarihi hem de Shakespeare’in eserleri üzerinde çalışan akademisyenler  Shakespeare’in Macbeth eserinde İskoç Kral Macbeth’in hayatından esinlendiğinin net olduğuna işaret ediyor; ancak  gerçek Kral Macbeth, Shakespeare’in eserinde olduğu gibi  şatosuna davet ettiği kralı  kurduğu kumpas ile yok edip, kendini kral ilan eden,…
İskoçya’da Boş Bir Taht, İngiltere’de “Saldırgan” Bir Kral

İskoçya’da Boş Bir Taht, İngiltere’de “Saldırgan” Bir Kral

İskoçya’nın milli kahramanları,  İskoç milliyetçiliğinin sembol iki ismi olan William Wallace ve Robert the Bruce hangi koşullarda kahramanlaşmıştı? Bu isimlerin liderlik ettiği  İngiltere’ye karşı İskoç bağımsızlık mücadelesinin  tarihsel arka planı ne idi? William Wallace ve Robert the Bruce’ı yaratan koşulları İskoçya’da boş taht krizi ile İngiltere Kralı 1. Edward’ın İskoçya’ya yönelik saldırgan politikası oluşturdu. 1290 yılında monarksız kalan İskoçya 1296 yılında artık işgal edilmiş bir ülke idi. Britanya tarihçilerinin çoğu, İskoçya’nın taht krizine sürüklendiği dönemin başlangıcı olarak Kral 3. Alexander’ın vefat ettiği 1286 yılını gösterirler. Oysa İskoçya’da istikrarı bozan boş taht krizinin ve İngiltere müdahalesinin kaynağı  Kral 3. Alexander’ın vefatı…
İki Kişilik Mutlak Ölüm Hesaplaşması; Düello & Târihî Seyri

İki Kişilik Mutlak Ölüm Hesaplaşması; Düello & Târihî Seyri

Düello, iki kişi arasında yaşanan bir anlaşmazlığı çözmek için silahlarla yapılan hesaplaşmanın adı... İşte, düellonun târihi!
Müziğin Alfabesi Notaların Târihi

Müziğin Alfabesi Notaların Târihi

Müziğin ve alfabesi notaların ortaya çıkış öyküsü...
Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Günümüze ulaşan kaynaklar, salgın hastalıkların, dünyâ üzerinde hep vâr olduğunu; dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde, topraklarımızda da zaman zaman yaşandığını belgelemektedir.
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı