Modern Çağ

İlk Zamanların GUI Teknolojilerini Ziyaret

İlk Zamanların GUI Teknolojilerini Ziyaret

İnsanoğlu için her zaman geçmişin makbul olup olmadığı tam bir muamma. Ama en azından modern dünyanın dayattıkları karşısında eskinin daha nitelikli olduğunu düşünerek, yeniye karşı çekinceler içerisinde bulunan bir kesimin varlığını inkâr edemeyiz. Dolayısıyla eskiye olan özlem, yeniye olan merakın da önüne geçmektedir. İlk kişisel bilgisayarlar, bu anlamda her zaman hayrete düşürür. En nihâyetinde artık internetin gelişmesi ve büyük bir kütüphâneye dönüşmesi ile bilikte veri ve bilgi yığınlarına ulaşmamız da oldukça kolay hâle gelmiştir. 1980’li yıllarından başında ortaya atılan WIMP; windows, icons, menus, pointer sözcüklerinin kısaltması olarak sistemleşmiştir. Mucidi olarak Merzouga Wilberts’in adlandırıldığı WIMP, Türkçe karşılığı ile pencereler, simgeler, menüler, işaretçi olarak bilinmektedir. Bu…
Beşerin Hayvana Mağlûbiyeti; Büyük Emu Savaşı

Beşerin Hayvana Mağlûbiyeti; Büyük Emu Savaşı

Büyük Emu Savaşı, iki Dünyâ Savaşı arasında, Avustralya ordusu ve deve kuşları arasında geçmişti. Daha da gülünç olanı ise, kazanan tarafın; deve kuşları olmasıydı!
Garip İki Hikâye: Demiryolları ve Çay

Garip İki Hikâye: Demiryolları ve Çay

Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan… Evet ördük, ama sonra yeter bu kadar demiryolu diyerek örmeyi bıraktık. Esasında el çektirildik. İyi bir şeyler yapmaya kalkıştığımızda yine birileri “Yeter bu kadar” diyerek önümüzü tıkadı. Her yenilikte olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemleri de her alanda atak faaliyetlerle geçti. Çay üretimi 1800’lü yıllardan beri bir türlü başarılamıyordu. Cumhuriyetle birlikte Zihni Derin faktörü ortaya çıktı. Devlet önayak oldu Zihni Derin’e. Batum’a gitti. Birçok çay türünü araştırdı. Başarısız oldu, yılmadı. 300 yıllık köhne bir bürokrasiyle uğraşmak kolay değil. Ankara’nın görevlendirdiği bu adam hep çalıştı. Komisyonlar kurdu, raporlar yazdı. Ne yaptı etti ama çayın…
Sömürgeciliğin Manifestosu; “Robinson Crusoe”

Sömürgeciliğin Manifestosu; “Robinson Crusoe”

İlk kez 1719 yılında yayınlanan "çocuk kitabı"; Robinson Crusoe, kimi bilimsel okumalara göre pek de "mâsum" değil...
I. Dünyâ Savaşı Siperlerinde Çarpışan Rütbeli Bir Maymun; Jackie

I. Dünyâ Savaşı Siperlerinde Çarpışan Rütbeli Bir Maymun; Jackie

Jackie, sâdece bir maymun değil; 1915 yılında, I. Dünyâ Savaşı'nda diğer birçok Güney Afrikalı erkekle birlikte savaşa giden bir askerdi.
İspanya İç Savaşı ve Fransa’ya Etkileri

İspanya İç Savaşı ve Fransa’ya Etkileri

II. Dünya Savaşı’ndan hemen önce, sanki bu büyük savaşın sonuçlarının bir habercisi gibi, İspanya’da büyük bir yıkım gerçekleşti. Ancak bu savaş, önce İspanya sonra da bütün Avrupa için bir dönüm noktası olacak ve Avrupa siyasî politikasını geri dönülme olanağı olmadan etkileyecekti. Bu savaş; İspanya İç Savaşı’ydı.
Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi

Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi

Batılılaşma kapsamında yurt dışına gönderilen sanatçılar, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yurda geri dönmüşler ve çeşitli gruplar oluşturarak, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişiminde öncü olmuşlardır. Çağdaş sanatın etkisiyle eserler üreten Türk sanatçılar, kendi çabalarıyla sergiler düzenleme girişimlerinde bulunmuşlardır. Cumhuriyet’in politikalarıyla desteklenen sanat çalışmaları kapsamında devlete bağlı resim ve heykel müzeleri kurulmuş, ancak ekonomik nedenlerle gelişme sağlanamamıştır.
Avrupa’nın Göbeğindeki Vahşet; ‘Srebrenitsa Katliâmı’

Avrupa’nın Göbeğindeki Vahşet; ‘Srebrenitsa Katliâmı’

1995 yılından beri, her 11 Temmuz günü, akıllarımıza; ‘Srebrenitsa’da yaşanan o elem dolu günü, o alçakça katliâmları getirerek hatırlatmakta ve hatırlatmalıdır da!
Utanç Örgütü; ‘Ku Klux Klan’

Utanç Örgütü; ‘Ku Klux Klan’

ABD’nin Tennessee Eyâleti’nde kurulan, siyâhî karşıtı faşist bir gizli örgüt; Ku Klux Klan...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı