Güncel Kritik

Târihî Süreçte Aşı ve Aşı Karşıtlığı

Târihî Süreçte Aşı ve Aşı Karşıtlığı

Târih boyunca, genel olarak tıbba, özeldeyse aşıya dâir şiddetli tepkilerin zaman dilimi, Orta Çağ iken; odağı ise Vatikan ve Papalık olarak öne çıkmaktadır.
Pandemiye Dâir: XVII. Yüzyıldaki Kısıtlama Örnekleri

Pandemiye Dâir: XVII. Yüzyıldaki Kısıtlama Örnekleri

Geçmişte de büyük salgın hastalıklar yaşanmıştı ve o zamanlarda da pek çok genelge yayınlanmıştı. Fransa’da, XVII. yüzyıla âit bir genelge ise; salgınlarda, yönetimlerin bâzen ne kadar katı kurallar getirebileceğini gözler önüne seriyor.
Antik Dönem’den Orta Çağ’a Pandemiler

Antik Dönem’den Orta Çağ’a Pandemiler

Târih boyunca dönem dönem rastlanan pandemiler, milletlere göre farklı şekillerde karşılanarak, farklı etki ve tepkileri ortaya çıkardı...
Kanlı Bir Târihin Odak Coğrafyası; Gazze

Kanlı Bir Târihin Odak Coğrafyası; Gazze

İsrâil’in birkaç yılda bir ağır saldırılarına mâruz kalan Gazze, târih boyunca nasıl bir yerdi? Hz. Muhammed'in büyük dedesi Hâşim bin Abdümenâf’ın kabrinin bulunduğu Gazze’nin târihinde, neler yaşandı?
Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Devlet-i Âlîye’nin Salgın Hastalıklarla İmtihânı

Günümüze ulaşan kaynaklar, salgın hastalıkların, dünyâ üzerinde hep vâr olduğunu; dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde, topraklarımızda da zaman zaman yaşandığını belgelemektedir.
Sömürgeciliğin Manifestosu; “Robinson Crusoe”

Sömürgeciliğin Manifestosu; “Robinson Crusoe”

İlk kez 1719 yılında yayınlanan "çocuk kitabı"; Robinson Crusoe, kimi bilimsel okumalara göre pek de "mâsum" değil...
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Ne İş Yapar?

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Ne İş Yapar?

Entelektüel olmanın ilk şartı, hiç şüphesiz okumaktır. İyi bir entelektüel inşası ise bireyin daha okul çağlarında kendini geliştirmesi ile başlar. Bittabi bu halkaya ekleyeceğimiz son cümle, entelektüel bir kişiliğin dil ve tarih bilgisinin sağlam zeminlere oturtulmasını zaruri kılar. Devlet kurumları da bu zeminlerin oluşturulmasında mühim bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin ise daha önceleri harikulade iki kurumu olarak görülen Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ne yazık ki misyonundan çok gerilerde kaldı… TTK ve TDK Aynı Çatı Kuruluşa Bağlanıyor 1930’lu yılların başında kurulan her iki kurum da onlarca yıl son derece başarılı bir şekilde faaliyet yürüttüler. 12 Eylül darbesi sonrasında, hukuksal…
Diyânet İşleri Başkanı, Ayasofya’daki Hutbeye Niçin Kılıçla Çıktı?

Diyânet İşleri Başkanı, Ayasofya’daki Hutbeye Niçin Kılıçla Çıktı?

Diyânet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ayasofya'daki Cumâ hutbesine kılıçla çıkmasıyla birlikte İstanbul'un fethi sonrası, 481 yıl boyunca câmîde uygulanan kılıç geleneği, devâm ettirildi.
19 Mayıs’ın Hatırlandığı Gün

19 Mayıs’ın Hatırlandığı Gün

Gâzî Mustafa Kemâl Atatürk’ün vefâtına yalnızca birkaç ay kala, millî bir bayram kimliği kazanan ‘19 Mayıs’ın, söz konusu ulusal kutlama niteliği kazanma öyküsüne dâir...
Soru & Cevaplarla 18 Mayıs 1944: Kırım Türklerinin Kadîm Yurtlarından Sürgünü

Soru & Cevaplarla 18 Mayıs 1944: Kırım Türklerinin Kadîm Yurtlarından Sürgünü

Sovyetler Birliği'nin Nazilerle işbirliği yapmakla suçladığı Kırım Türklerini, Orta Asya içlerine sürmesinin üzerinden tam 75 yıl geçti. Bu sürgünün ve sonraki sürecin tüm ayrıntıları...
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı