Eski Çağlar

Eski çağlar, günümüzden epey uzak zaman dilimine denk gelen tarihsel olaylar hakkında malumat vermektedir.

Yurdumuzdaki Doğal Mumya Örnekleri

Yurdumuzdaki Doğal Mumya Örnekleri

Eski Mısır medeniyetinde uygulanan ve oldukça meşakkatli ve önemli bir süreç olan kimyasal mumyalama tekniği dışında, dünyâ üzerindeki pek çok farklı noktada, ‘doğal mumyalaşma’ olarak isimlendirebileceğimiz bir olguya da rastlanmaktadır. Bu alanın ülkemizdeki tensilcisi ise; Kütahya Seyitömer...
Höyükler Üzerinde Yükselen Şehir; İzmir

Höyükler Üzerinde Yükselen Şehir; İzmir

Nolitik dönemin başlangıç evrelerinde şekillenen, ilk nüveleri günümüzden yaklaşık olarak 9.000 yıl öncesine kadar târihlenebilen İzmir; dört bir yanındaki ‘höyük’lerde süren arkeolojik kazı çalışmaları sâyesinde, kendi kimliğine ve geçmişine dâir yeni gerçeklerle tanışmaya devâm ediyor…
Hitit Kralı’nın 3.000 Yıla Meydan Okuyan Tasvîri

Hitit Kralı’nın 3.000 Yıla Meydan Okuyan Tasvîri

Medeniyetlerin Beşiği' olma vasfını ve aynı tâbirdeki unvânını lâyığı ile taşımakta olan Anadolu coğrafyası, târih boyunca sayısız kadîm uygarlığa ev sâhipliği yapmıştır. Bunlar arasında dünya târihi açısından ayrı bir önemi hâiz bulunan Hitit medeniyeti ile ilgili durmaksızın süren çalışmalar netîcesinde ise her geçen gün yeni keşifler ve kalıntılar ortaya çıkmaktadır.
Antik Çağın Özgür ve Savaşçı Ruhlu Kraliçesi: Boudicca

Antik Çağın Özgür ve Savaşçı Ruhlu Kraliçesi: Boudicca

Britanya’nın özgür kraliçesi, Roma’nın korkulu rüyası ve halkını kucaklayan yüce yürekli bir kadın; Iceni Kraliçesi Boudicca...
Minotor Efsanesi

Minotor Efsanesi

Minotor, Yunan mitolojisinde yarı insan yarı boğa olan ve Yunanca “Minos’un Boğası” anlamına gelen efsanevi yaratıktır. Fakat unutulmamalıdır ki, bu doküman, efsanenin hikâye kısmıdır. Karakterler Theseus: Minotor’u öldüren Atina’nın veliahtı, daha sonra kralı. Ariadne: Theseus’a âşık olan kral Minos’un kızı. Aigeus (Egeus): Theseus’un babası, Atina’nın kralı. Aithra (Ethra): Theseus’un annesi. Minos: Girit Kralı. Pasiphae: Minos’un karısı. Daidalos: Labirenti inşa eden mimar. Poseidon: Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı. Efsane Atina kralı Egeus, çeşitli kadınlarla evlenmesine rağmen çocuğu olmaz. Bunun üzerine Troezen kralının kızı Ethra ile evlenir ve Ethra Troezen’de hamile kalır. Ancak Egeus, Theseus’un doğmasını beklemeyerek Atina’ya geri döner.…
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı