Makale

Bilindiği gibi makale, bilgiye ulaşma anlamında yararlanılan en güzide kaynaklar arasında yer almaktadır. Bundan dolayı da birçok araştırmacı, ilk olarak makale yazım konusuna eğilmekte ve çalışmalarını bu minvâl üzerinde yürütmektedir. Hemen ifâde edelim ki makaleler, yayınlanması ve erişilmesi en kolay bilimsel materyallerdir. Bu özellikleri nedeniyle de ayrı bir önemleri bulunmaktadır. Ancak günümüzde, tarih üzerine yazılmış Türkçe makalelerin taranması ve dijital ortama aktarılması konusunda pek kayda değer bir şey yapılmamıştır. Devlet kurumlarının ve kimi özel kuruluşların ortaya çıkarmış olduğu dizin çalışmalarına ise herkesçe erişime izin verilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür çalışmalar salt akademik çevrelerce kullanılmaya mâhkum olmaktadır. Oysa tarih, toplumun her kesimi tarafından zevkle okunan bir disiplindir. Alternatif Tarih olarak biz, hem dijital ortama aktarılmış ama internetin derin dehlizlerinde kaybolmuş olan makaleleri derledik hem de yeni makaleleri tarayarak tarihi seven kimseler ile buluşturmayı hedefledik.

Halil İnalcık Makaleleri ~ Prof. İnalcık’ın kaleme almış olduğu Türkçe makalelere bu bölümden erişebilirsiniz.
 • Tarih Felsefesi ve Kuramı ~ Tarihin uygulama yöntemleri ve metodolojisi üzerine yazılan eserler.
 • Tarihin Muhtelif Konuları ~ Hiçbir kategoriye uygun düşmeyen eserler.
 • Nasihâtnameler ~ Devlet büyüklerine ithaf edilip, öğüt vermeyi amaçlayan eserler.
 • Tarih Sözlükleri ve Ansiklopedileri ~ Farklı zamanlarda yazılmış lügat ve ansiklopedi eserleri.
 • Tarihle İlgili Süreli Yayınlar ~ Mecmua ve gazete gibi süreli olarak yayınlanmış olan eserler.
 • Tarih Eğitimi ve Araştırması ~ Tarihin, pedagojik literatüründe ne şekilde olması gerektiğine dair verilmiş eserler.
 • Arkeoloji ~ Kazı biliminin alanına giren tüm materyaller.
 • Dünya Tarihi ~ Genel anlamıyla Dünya tarihini ilgilendiren eserler.
 • Biyografiler ~ Mühim kişilerin, yazılmış biyografi ve otobiyografileri.
 • Şecere, İsim ve Nişanlar ~ Şecereler ve tarih boyunca kullanılmış olan semboller, paralar ve nişanlar hakkındaki eserler.
Türk ve İslâm Sanatı ~ Türklerin İslâmlaştıktan sonra ortaya koymuş olduğu sanatsal üslup hakkındaki eserler.
 • Tarihi Coğrafya ~ Herhangi bir sahanın, geçmişteki hâlini ortaya koymak adına yapılan çalışmalar.
 • Eski Çağ’da Coğrafya ve Seyahat ~ Eski Çağ zaman dilimindeki seyahat ve coğrafya bilgileri.
 • Avrupa’da Coğrafya ve Seyahat ~ Avrupa kıtasında seyahat ve coğrafya bilgileri.
 • Asya’da Coğrafya ve Seyahat ~ Asya üzerine yapılan seyahat ve coğrafya bilgileri.
 • Afrika’da Coğrafya ve Seyahat ~ Afrika’ya yapılan seyahat ve coğrafya bilgileri.
 • Amerika’da Coğrafya ve Seyahat ~ Amerika kıtasındaki seyahat ve coğrafya bilgileri.
 • Diğer Bölgelerde Coğrafya ve Seyahat ~ Dünyanın diğer bölgeleri için yazılmış olan coğrafya ya da seyahat eserleri.
 • Antik Yunan ~ Eski Yunan Medeniyeti hakkında yapılmış çalışmalar.
 • Antik Roma ~ Roma’nın ilk çağları hakkında yazılan eserler.
 • Antik Çin ~ Antik dönemin Uzak Asya’daki Çin üzerine yapılan çalışmalar.
 • Büyük Hun Devleti ~ İlk Türk devletlerinden olan Hunlar hakkında yazılmış eserler.
 • Göktürkler ~ I. ve II. Göktürkler hakkında yapılmış çalışmalar.
 • Uygurlar ~ Türklerin kadîm medeniyetlerinden olan Uygurlar üzerine verilmiş eserler.
 • Karahanlılar ~ Büyük kitleler hâlinde halkı mühtedi olan Karahanlılar hakkında yapılmış çalışmalar.
 • Kuruluş Dönemi ~ Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreci ile alakâlı eserler.
 • Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi ~ İmparatorluğun müesseseleri ve medeniyeti üzerine yapılmış çalışmalar.
 • Fetret Devri ~ Ankara Savaşı’ndan sonra içine düşülen durum üzerine yazılan eserler.
 • 1920 – 1950 Arası ~ İlk meclisin açılışından, çok partili hayata geçiş sürecine kadar olan cumhuriyet tarihi.
 • 1950 – Günümüz ~ Demokrat Parti’nin iktidar olmasından, günümüze kadar olan süreç üzerine yapılmış çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı