Bibliyografya

Tarihin doğru yazılması için, öncelikle doğru anlaşılması gerekmektedir. Bu da, ancak doğru bilgiye hızlı ve güvenli bir ulaşma evresi ile mümkün olabilmektedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde kütüphâne ve arşivlerin işleyişleri, bilgiye ulaşmaya çalışanlar için kapalı bir kutu niteliğindedir. Bunu yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile bu tür kurumların sistemleri de değişmeye başlamış ve eserler online ortama aktarılmaya çalışılmıştır. Fakat bu konuda da, Batı’da mühim işler başarılırken ülkemiz sınıfta kalmıştır. Yanlış ve kötü taramalar, eserlerin orijinallerinin deforme edilmesi, eksik bilgilendirmeler, eski teknoloji kullanımı ve yüzeysel çalışmalardan ötürü, dijitalleşme çalışmaları pek de başarıya ulaşamamıştır. Tüm bunların yanı sıra katalog taramaları da iyi ve yeterli bir konumda değildir.

Yukarıda izâhatını yapmaya çalıştığımız durum, tarih araştırmacıları ve akademisyenler için büyük zorluklar teşkil etmekteydi. Çünkü, en azından sâdece tarihin lokal bibliyografyaları bile yeteri kadar oluşturulamamıştır. Bu durum üzerine çalışma yapmayı da, Alternatif Tarih olarak biz üstlendik. Dolayısıyla ortaya Tarih Bibliyografyası adını vermiş olduğumuz bu sistem çıktı.

Bilgi

Tarihin spesifik alanları başta olmak üzere, genel muhteviyatının da dâhil edilerek hazırlanmış olan bu bibliyografya, daha önce hiç denenmemiş olmakla beraber bu kadar sistemli bir yapıyı da haiz değildi. Bununla beraber sistemi hazırlarken bugüne kadar yapılmış bibliyografyalardan da örnekleri inceledik. Bu anlamda ufkumuzu açan ciddî kaynaklar arasında hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayın yapan Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası başta gelmektedir. Tamamen akademik bir yayın politikasına sahip olan sistem, edebiyat sahasındaki araştırmacılar için büyük bir kolaylık sağlamakta ve literatürde eşi bulunmamaktadır. Fikir kaynaklarımız arasında yer alan bir diğer sistem de, başarılı akademisyen İsa Sarı’nın Türkoloji Eserleri Bibliyografyası olmuştur. Bunlar dışında tasnif çalışmalarını ise kompleks bir yapıdan kurtarmak adına, muhtelif yöntemler ile zenginleştirdik. Bu konuda Melvil Dewey’in sınıflandırma sisteminden de, Library of Congress (LC)’den de yeteri kadar esinlendik. Oldukça geniş olan çalışma sahamızı da, kendi geliştirdiğimiz yöntemler ile sınıflandırmaya çalıştık. Sistemi geliştirmek adına sunacağınız her türlü görüş ve öneriye açık olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Kullanım

Tarihin lokal alanlarında dahi çalışma yapmak isteyenler için büyük bir kaynak niteliği taşıyacağını düşündüğümüz bu sistem, aynı zamanda internet sitemizde yer alan E-Kütüphâne ile entegre olarak çalışacak. Böylece telifi bitmiş ya da halka mâl olmuş olan eserleri görüntüleyebilecek ve bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Ayrıca sitemizde, o eser ile ilgili yazılmış bir inceleme ya da tenkit varsa, onu da yönlendirmeler aracılığıyla kolayca okuyabileceksiniz. Editörlerimizin, bibliyografyası verilen eser ile ilgili belirtmek istediği ek bir bilgi, yorum ya da özet varsa; onu da eser üzerine tıklayarak okuyabileceksiniz.

Katkı

Tamamen geçmişten ibâret olan tarihin bibliyografyasını yapmak, esasen çok kolay bir işlem değildir. Dolayısıyla bu bibliyografya sistemi sürekli büyüyecek ve her geçen gün muhtelif eserler sisteme dâhil edilecektir. Siz de, Eser Ekleme Formu aracılığıyla, sisteme katkı sağlayabilirsiniz. Eğer toplu olarak sisteme eser eklemek isterseniz, editor@alternatiftarih.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Eser Arama Kutusu

Bu alan aracılığıyla erişmek istediğiniz künyeye ait arama yapabilirsiniz. Aşağıdaki kutuya eser ve yazar adı yazabilir ya da yayının başlığı hakkında anahtar kelimeler girebilirsiniz. Çalışmak istediğiniz döneme ait daha spesifik sonuçlar için, aşağıdaki tabloda yer alan dönem başlıklarına tıklayabilirsiniz.

Bibliyografya bölümü henüz yayına girmemiştir.
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı