Seydi Tütüncü Hakkkında

Seydi Tütüncü

Alternatif Târih ekibine, 2018 Mayıs'ında katılan Seydi Tütüncü, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Târihi Enstitüsü'nde, tezli yüksek lisans öğrenimine devâm etmekte; Yakınçağ ve Cumhuriyet Târihi alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.
 • Kuruluşundan 12 Eylül 1980’e Cumhuriyet Halk Partisi

  Kuruluşundan 12 Eylül 1980’e Cumhuriyet Halk Partisi

  Cumhuriyet tarihinin ilk siyasî oluşumu olan CHP’nin, kuruluşundan günümüze dek uzanan kırka yakın kurultayından, 12 Eylül 1980 askerî darbesine kadar olan bölümüne dâir genel bir değerlendirme…

 • Osmanlı Dönemi Türk Romancılığında; Tarih, Toplum ve Kimlik

  Osmanlı Dönemi Türk Romancılığında; Tarih, Toplum ve Kimlik

  Osmanlı Dönemi Türk romancılığı, 1870’lerde Batı, özellikle Fransız romanının ithaliyle doğdu. Ne var ki kültürel plandaki ithalcilik olgusu, hiçbir zaman ekonomik alandaki ithalciliğe benzemez ve kaçınılmaz bir şekilde yerel kültürün birçok unsuru ile bütünleşerek biçimlenir. Bu bağlamda Osmanlı-Türk romanı da Batı’dan aktarılan biçim ve temalarla Osmanlı kültürel geleneğinin 1870’lerde aldığı biçimin sentezinden doğmuştur.

 • Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi

  Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi

  Batılılaşma kapsamında yurt dışına gönderilen sanatçılar, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yurda geri dönmüşler ve çeşitli gruplar oluşturarak, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişiminde öncü olmuşlardır. Çağdaş sanatın etkisiyle eserler üreten Türk sanatçılar, kendi çabalarıyla sergiler düzenleme girişimlerinde bulunmuşlardır. Cumhuriyet’in politikalarıyla desteklenen sanat çalışmaları kapsamında devlete bağlı resim ve heykel müzeleri kurulmuş, ancak ekonomik nedenlerle gelişme sağlanamamıştır.

 • Türk – İngiliz İlişkileri

  Türk – İngiliz İlişkileri

  Resmî kayıtlara göre Türk – İngiliz ilişkilerinin başlangıcına dâir ilk önemli belge, 1580 yılında taraflar arasında imzalanan kapitülasyon antlaşmasıdır. Bu tarihten başlayarak, Lozan Antlaşması’na dek süren dönemde İngiltere ile olan ilişkilerin seyri…

 • İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1945)

  İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1945)

  Türkiye, Dünya tarihinin gördüğü İkinci Büyük Genel Savaş’tan yara almadan çıkmayı başarmıştır. Türkiye, 1939-1945 yılları arasında üç süper güç olan İngiltere, Almanya ve Sovyet Rusya’nın baskısına maruz kalmıştır. Türk devlet adamlarının savaş boyunca dış politikadaki temel stratejileri ülkenin olası bir savaştan uzak kalmasını sağlamak olmuştur.

 • Millî Mücadele Dönemi’nde Sovyet Rusya’nın Askerî ve Malî Yardımları

  Millî Mücadele Dönemi’nde Sovyet Rusya’nın Askerî ve Malî Yardımları

  Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için çok ağır şartları taşıyan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak bitmişti. Çetin bir mücadele vermeden düşmanları yurdumuzdan atma şansının olmadığı ortadaydı. Bu mücadele için hem para hem de cephane yardımına ihtiyaç vardı. İç kaynakların yetersizliği yüzünden dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuldu. Dış kaynak alabileceğimiz tek ülke ise Rusya’ydı.

 • Milli Mücadele Dönemi: Amiral Bristol Raporu

  Milli Mücadele Dönemi: Amiral Bristol Raporu

  12 Ağustos 1919 tarihinde Amiral Bristol Birleşik devletlerin tüm servislerini temsilen Yüksek Komiser olarak atanmıştır.