Seda Koç Hakkkında

Seda Koç

Celâl Bayar Üniversitesi Târih Bölümü mezunu olan Seda Koç, Alternatif Târih'e Mayıs 2018'de katılmıştır.
  • Nizâmiye Medreseleri

    Nizâmiye Medreseleri

    Dünyanın ilk vakıf medresesi olarak kabûl edilen Nizâmiye Medresesi, 1067 yılında, Sultan Alparslan tarafından kurulmuştur ve vezîri Nizâmü’l- Mülk tarafından desteklenmiştir. Bununla sultan, devlet adamları ve vezirler, kuracakları vakıf üniversitesine temel oluşturmuşlardır.

  • 1923 – 1930 Türk – Yunan Mübadelesi

    1923 – 1930 Türk – Yunan Mübadelesi

    Mübadele demografik, ekonomik, sosyolojik değişimleri beraberinde getirmiştir. Son olarak Yunanlıların Batı Anadolu’dan çekilirken çıkardıkları yangınların verdiği ciddi zararlar vardır.