Mehmet Tosun Hakkkında

Mehmet Tosun

Alternatif Târih kadrosuna, Şubat 2017'de katılan Mehmet Tosun, Celâl Bayar Üniversitesi Târih Bölümü mezunudur. Başlıca ilgi ve çalışma alanı; Avrupa Târihi ve Medeniyeti'dir.
 • Antik Çağın Özgür ve Savaşçı Ruhlu Kraliçesi: Boudicca

  Antik Çağın Özgür ve Savaşçı Ruhlu Kraliçesi: Boudicca

  Britanya’nın özgür kraliçesi, Roma’nın korkulu rüyası ve halkını kucaklayan yüce yürekli bir kadın; Iceni Kraliçesi Boudicca…

 • İspanya İç Savaşı ve Fransa’ya Etkileri

  İspanya İç Savaşı ve Fransa’ya Etkileri

  II. Dünya Savaşı’ndan hemen önce, sanki bu büyük savaşın sonuçlarının bir habercisi gibi, İspanya’da büyük bir yıkım gerçekleşti. Ancak bu savaş, önce İspanya sonra da bütün Avrupa için bir dönüm noktası olacak ve Avrupa siyasî politikasını geri dönülme olanağı olmadan etkileyecekti. Bu savaş; İspanya İç Savaşı’ydı.

 • Tarih Araştırmacılığı ve Tarafsızlık

  Tarih Araştırmacılığı ve Tarafsızlık

  Geçmiş ile övünmek her ne kadar çoğu ulusun hoşuna gitse ve ölçüyü kaçırmamak kaydıyla güzel bir duygu olsa da aslında hem bilim hem de toplumun geleceği için birçok tehlikelere gebedir… Durmaksızın geçmişiyle övünen bir toplum her şeyden önce kendi tarihini ve kültürünü diğer toplumlardan üstün görmeye başlar ve bir zaman sonra kendi tarihi ve kültürü haricindeki diğer toplumların tarihlerine ve kültürlerine gereksiz anlayışıyla yaklaşır.

 • Osmanlı’da Anayasanın Laikleşmesi ve Mecelle Kanunu

  Osmanlı’da Anayasanın Laikleşmesi ve Mecelle Kanunu

  Mecelle, birçok olumsuzluğa rağmen, dönemin, çağdaşlaşma hareketlerinde kendi kültürünü yetersiz gören Batıcı devlet adamlarına çok güzel bir cevap niteliğinde, dünya literatüründe Türk hukukuna ait özgün bir hukuk çalışması olarak yerini almıştır.

 • Faşizm Hakkında

  Faşizm Hakkında

  Faşizmin çok enteresan bir yönü de vardır; dünyadaki tüm faşist liderler birbirine benzer konuşmalar yaparken, dünyadaki faşist toplumlar bir diğeriyle anlaşamazlar. Yani birbirine benzer liderler, ancak birbiriyle asla anlaşamayan toplumlar. Bu enteresanlığın altında yatan sebep ise oldukça basit: Faşizmin beslendiği yabancı düşmanlığıdır.

 • Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşamalı Mı?

  Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşamalı Mı?

  Suriye iç savaşı çıkmadan, dünya devletleri Suriye toplumunun sorunlarına yönelip bu sorunları azar azar yapılan maddi fedakârlıklarla giderebilselerdi, daha iyi olmaz mıydı? Elbette şu anki durumdan daha iyi olurdu; en azından Emevî Camisi gibi nice tarihi-kültürel önemi olan yapılar zarar görmezdi, birçok devletin halkı ve sosyal yapısı saldırıya uğramazdı ve bazı devletler bugün daha az insancıl olmakla suçlanmıyor olurdu.