Gürkan Canpolat Hakkkında

Gürkan Canpolat

Alternatif Tarih'in kurucularından. Teknik altyapı ve destek hizmetini sunmaktadır. Celâl Bayar Üniversitesi'nde târih okudu. Dergi, kitap ve web sitesi tasarımı yapmakla birlikte, edebî yayıncılık sektöründe de faaliyet göstermektedir.
 • Emîr Timur Gürkân (Küregen)

  Emîr Timur Gürkân (Küregen)

  Şimdi senin etrafındaki Semerkant’a bir bak hele, Dünyanın kraliçesi değil mi?* engâver yetiştirmek hususunda oldukça cömert Orta Asya coğrafyasında doğan ve adı, Anadolu Türkleri gibi tüm dünya ulusları için de önem arz eden Timur,  günümüzde hâlâ daha gıpta, kin ya...

 • Eski Türk Hukukunun Hülâsası

  Eski Türk Hukukunun Hülâsası

  Tarihin muhtelif dönemleri içerisinde dünyanın seyrini değiştiren birçok olay yaşanmış, bu olayların tetiklemesiyle coğrafî, siyasî ve kültürel etkileşimler meydana gelmiştir. Şüphesiz ki dünya tarihini Türk milleti kadar etkileyen ve değiştiren çok az millî unsura rastlanmaktadır. Bunda; Türk milletinin kadîm ve...

 • Tarih ve Onun Metodolojisi

  Tarih ve Onun Metodolojisi

  Bilimler, hiç şüphesiz insanın çehresini iyiye yönelten sistemlerdir. Bu bakımdan da bilimin insanı aldatması oldukça zordur. Kimyanın saadeti, günümüzde ilaç sektörünü büyütmüş; fiziğin varlığı, yaşamı hızlandırmış; matematik, kusursuz mühendisliği inşaa etmiş; tıp, acıları dindirmede fayda sağlamış ve coğrafya, kesintisiz yolculukları...

 • Fatih’in Fedaisi Kara Murat

  Fatih’in Fedaisi Kara Murat

  Tarihte ilk defa Cüneyt Arkın’ın canlandırdığı Kara Murat karakteri, dönemin tekniklerine uygun bir şekilde filme çevrildiğinden dünya sinemasında pek fazla başarı elde edememiştir. Ancak aradan geçen kırk yıl boyunca Türk sineması gelişmiş ve modern film dünyasına adım adım ilerlemiştir. Buna...

 • Medine Anayasası ve Toplumsal Birliktelik

  Medine Anayasası ve Toplumsal Birliktelik

  610 yılında Hz. Muhammed, Allah tarafından peygamberlik göreviyle onurlandırılmış ve son Hak dini İslâmiyet’in kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim vahiy olunmaya başlanmıştır. Bu süreçten sonra İslâmiyet’i yaymaya başlayan peygamberimiz, vefat etmeden önce de İslâm Devleti’nin temellerini atmıştı. Peygamber Efendimiz 622 yılında...

 • Resmî Tarih Mes’elesi

  Resmî Tarih Mes’elesi

  esmî tarih kavramı, tüm dünya ülkeleri için geçerli olan bir kargaşadan ibârettir. Çünkü bu tarih yazını, gerçekler yerine devekuşu et ideolojisinin vesikalarını vatandaşlarına dayatmaktadır. Dolayısıyla gerçek ile yalan arasındaki derin uçurum, her neslin yenilenmesiyle birlikte açılmaktadır. Türkiye de, bu hususta...

 • Minotor Efsanesi

  Minotor Efsanesi

  Minotor, Yunan mitolojisinde yarı insan yarı boğa olan ve Yunanca “Minos’un Boğası” anlamına gelen efsanevi yaratıktır. Fakat unutulmamalıdır ki, bu doküman, efsanenin hikâye kısmıdır. Karakterler Theseus: Minotor’u öldüren Atina’nın veliahtı, daha sonra kralı. Ariadne: Theseus’a âşık olan kral Minos’un kızı....

 • İbn-i Sina Belgeseli

  İbn-i Sina Belgeseli

  Babam Efşene’de bir hanımla evlendi. Önce ben 980 yılında, sonra erkek kardeşim burada dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailemiz Buhara’ya yerleşmiş. 10 yaşına geldiğimde Kuran’ı ezberledim ve edebiyatı tamamen öğrendim. Daha sonra mantık, geometri, fizik ve metafizikle uğraştım. Sonra da tıp...

 • Nasihatnâme

  Nasihatnâme

  nsanın, avcılık ve toplayıcılığın egemen olduğu bir yaşamdan vazgeçip toprağı kullanmayı öğrenmesi ile vatan olgusu ortaya çıkmış ve vatan toprağını korumak için bilinçli organizasyonlar olan devletler kurulmuştur. Her devlet, İbn-i Haldun’un nazariyesine göre tıpkı bir insan gibi doğar, büyür, gelişir...

 • Hâmuş

  Hâmuş

  arihte her millet aynı yaşam şartlarını taşımadığı gibi, kendilerine sunulan nimet, fırsat ve coğrafya ölçeğinde kendi kültürlerini oluşturmuşlardır. Çok azı bir medeniyete dönüşmüş ve yaşamı sanatla birleştirecek kadar ilerlemişlerdi. Bu coğrafyalardan biri olan Antik Yunanistan’da da ekonominin getirmiş olduğu refahlık...