«

Ku Klux Klan (KKK), 24 Aralık 1865 târihinde, ABD’nin Tennessee Eyâleti’nde kurulan, siyâhî karşıtı faşist bir gizli örgüttür. Kurucuları; ‘Büyük Büyücü’ olarak da anılan ‘Nathan Bedford Forrest’, ‘Yüzbaşı John C. Lester’, ‘Binbaşı James R. Crowe’, ‘John D. Kennedy’, ‘Calvin Jones’, ‘Richard R. Reed’, ‘Frank O. McCord’ olarak bilinmektedir. ‘Birth of a Nation’ filmi ile de kendilerini açıkça bildirmişlerdir.

utanc-orgutu-ku-klux-klan2-alternatiftarihÖrgüte katılanlar arasında, ‘iç savaş’ öncesi kurulmuş olan ‘Knights of the Golden Circle’ (Altın Çember Şövalyeleri) adlı gizli cemiyetin üyelerinin çokluğu dikkat çeker. Ku Klux Klan Örgütü, Amerikan İç Savaşı sonrasında siyâhîlerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah – beyaz eşitliğine karşı çıkmıştır. Siyâhî vatandaşların güney eyâletlerindeki vâlîlik seçimlerinde ve hattâ ABD Kongresi seçimlerinde zaferler kazanmaları üzerine; 1867 yılından îtibâren Güney’deki kamusal hayatta Afro-Amerikan katılımı son derece güçlü olmuştur. Ku Klux Klan, bu radikal yeniden yapılanma politikalarını tersine çevirmek ve Güney’deki beyaz üstünlüğünü geri kazanmak için Cumhûriyetçi lîderler ile ‘siyah ve beyaz’ seçmenlere karşı şiddet dolu bir yeraltı kampanyasına kendini adamıştır.

1867 – 1868 yasama çalışmaları sırasında seçilen siyâhî milletvekillerinin en az %10’u şiddete mâruz kaldı ve %7’si de öldürüldü. Bu dönemde siyâhî okul ve kiliseleri ile siyâhîlere âit sembolik değeri olan kurumlar, saldırılara hedef oldu. 1870 yılına dek hemen her güney eyâletinde, Ku Klux Klan örgütlenmiş durumdaydı. Buna karşın hâlâ çok net ve açık bir örgütlenme modeli ya da lîderlik şeması söz konusu değildi.

Kendi amaçları doğrultusunda, gece saldırıları düzenliyorlardı. KKK, bu dönemde yalnızca güney eyâletlerinde etkili oldu. Özellikle de siyâhîlerin azınlıkta ya da görece az olduğu bölgelerde… En etkin olduğu bölge ise ‘Güney Carolina’ydı. Burada toplanan 500 Klan üyesi, bölge hapishânesini basarak, 8 siyâhî mahkûmu linç ettiler.

Klan’ın bu şiddetine karşı yerel otoriteler ve kolluk güçleri, sessiz kalıyor ve harekete geçmiyorlardı. Tutuklanmaları hâlinde, bu otoriteler karşı tanıklar buluyor; mahkemeler ise ya sanıkları serbest bırakıyor ya da hafif cezâlarla geçiştiriyorlardı. Demokrat Partili lîderler ve Güney’in önde gelen isimleri de Klan’ın eylemlerine karşı konuşmayı reddediyorlardı.

Çıkarılan yasalarda, herkesin kânun önünde eşitliği ve herkesin kânunlar tarafından eşit biçimde korunması vurgulanıyordu.  Ayrıca Klan’ın işlediği suçlara karşı federal otoritelere yetki veriliyordu. Çıkan bu yasalarla berâber Klan şiddeti bastırıldı, ancak 1870’in başından 1876 yılına dek beyaz üstünlüğü düşüncesi yeniden güçlendi. ‘Demokratlar’, tüm güneyi hâkimiyetleri altına aldılar ve îmâr dönemi sona erdirildi. Bu dönem, Klan’ın ilk dönemi olarak bilinmektedir.

utanc-orgutu-ku-klux-klan3-alternatiftarih1915 yılı îtibârıyla başlayan ve ‘Beyaz Protestanlar’ tarafından organize edilen Klan’ın ikinci nesli ise yalnızca siyâhîlere karşı değil, aynı zamanda Katoliklere, Yahudîlere, yabancılara ve örgütlü emeğe (sendikalı işçilere ve genel olarak solculara) karşı da tavır aldılar.

1917 yılında, Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesi üzerine benzer bir ‘komünist devrim’ korkusunun tetiklenmesine karşı, mitingler ve yürüyüşler düzenlediler. Ayrıca 20. yüzyılın başlarında yaşanan göç artışı da Klan’ın yeniden güçlenmesine zemin hazırladı. 1920’li yıllarda, Klan zirveye ulaştı. O dönemde, üye sayısının ülke genelinde; 4 – 6 milyon kişiye ulaşmış olduğu tahmin ediliyor.

1930’lu ve 40’lı yıllarda artış gösteren Klan faaliyetleri, meşhur ‘Mississippi Olayları’ ile târihe geçmiş oldu. Amaçlarına ulaşmak için şiddet ve teröre başvurmaktan aslâ çekinmeye örgüt, eski gücünden çok uzak olsa da günümüzde, bâzı bölgelerde sâdece yerel bazda propaganda yapmaya devâm etmektedir. Amerikan târihinin yüz karası olma vasfını, açık ara elinde tutma sebebi de sanırım ortadadır!

Bir Cevap Yaz

Sefa Yapıcıoğlu Hakkkında

avatar

Sefa Yapıcıoğlu

Alternatif Târih'in kurucularındandır... Celâl Bayar Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü ile yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Târihi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunudur. Şer'îyye Sicilleri alanında çalışmalar yapmış, Türk Târihi ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmiştir. Kendisini; "Şimdiki Zaman Gözlemcisi & Târih Kreatörü" olarak tanımlamaktadır.

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *