Eski ÇağlarGenel

Yurdumuzdaki Doğal Mumya Örnekleri

Hemen herkesin Eski Mısır uygarlığı ile ilgili aklına gelen ilk imaj, piramitlerken; bir diğeri ise şüphesiz ölüleri mumyalama tekniği olmalıdır. Ancak Eski Mısır medeniyetinde uygulanan ve oldukça meşakkatli ve önemli bir süreç olan kimyasal mumyalama tekniği dışında, dünyâ üzerindeki pek çok farklı noktada, ‘doğal mumyalaşma’ olarak isimlendirebileceğimiz bir olguya da rastlanmaktadır.

Aslında genel anlamda, mumyalama geleneği, Mısır dışında da dünyânın çeşitli bölgelerinde mevcut; ancak biz bunlarla ilgili maalesef pek az şey bilmekteyiz. Daha da ilginç olan ise diğer kesimlerde görülen mumyalama ritüelinin, tamâmen doğanın kendi sürecine bırakılarak, kimyâsal işlemlerden münezzeh bir biçimde yapılması…

Örneğin, Peru çöllerinde ve Kuzey Şili’de; sıcaklık, kuruluk, topraktaki ‘potasyum ve nitrat’, doğal mumyalaşma için gereken her türlü ortamı hazırlamaktadır. Yâni burada, asıl önemli olan nokta, toprağın ne kadar verimli ve yüksek mineral içeriğine sâhip olduğudur.

Ülkemiz Sathında Görülen Doğal Mumyalaşma Örneği; Kütahya / Seyitömer

yurdumuzdaki-dogal-mumya-ornekleri-alternatiftarihYurdumuzda da doğal mumyalaşma tipinde örneklere rastlamak, mümkündür. Özellikle Kütahya’nın Seyitömer ilçesi, bu hususta son derece verimli görünmektedir. Seyitömer’de bulunan insan beyni kalıntılarında ve çıktığı topraklarda çok bol miktarda ‘potasyum, alüminyum ve magnezyuma’ rastlandığı, bilim insanlarınca ifâde edilmektedir.

Bu topraklarda, çinko ve bakır elementleri de bolca bulunmaktadır. Bu elementler, beyin dokularındaki kırılgan yağ asitlerinin, şu zamana kadar hiç bozulmamasının en iyi örneğini teşkîl etmektedir. Seyitömer’de rastlanan beyin kalıntıları, sulu ya da kuru ortamda mumyalaşmış örneklere kıyasla, başka bir özelliğe daha sâhip gibi görünmektedir: Kendi doku suları içerisinde pişmiş olmaları…

Aynı Örnek, ‘Rosalio Lombardo’da da Mevcut

yurdumuzdaki-dogal-mumya-ornekleri3-alternatiftarihBuna benzer en güzel örneği, internet arama motorları aracılığı ile ‘Rosalio Lombardo’ ismini taratarak bulmanız mümkündür. Emin olun, gözünüzde daha iyi canlanacak! 100 yıl önce mumyalanmış ve hâlâ uykusunda gibi görünen bir kız fotoğrafı çıkacak karşınıza… Mumyanın bu zamana kadar bozulmamasının sırrı, doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerini korumak için içerisine ‘çinko ve salisilat’ gibi antioksidan moleküller konulmasıdır.

Bor Minerali, Eski Mısır Mumyalama Tekniği İçinde de Yer Almaktaydı

Seyitömer topraklarının bir özelliği daha var ki; o da bor… Bor elementine, Eski Mısır’da ‘Tutankhamon ve Deir-El-Bahari’ mumyalarında da rastlanmıştı. O dönemde bor, mumyalama solüsyonlarına bilerek konuluyordu; sebebi ise mumyanın bütüncül yapısının, bozulmadan muhafazâ edilmesiydi.

Kütahya, kendine has toprağıyla dünyâ bor rezervlerinin yaklaşık olarak % 70’ine sâhip olduğu için oldukça şanslı… Bu beyinleri taşıyan bedenler de hem ‘biyo-genez’ (yaşarken) ile hem de ‘diya-genez’ (ölüm sonrası dokuya difüzyon) ile bora mâruz kalmayı başarmaktadır. Bu sâyede de doğal mumyalaşmayı tatmış oluyorlar. Son olarak, bor mineralinin ısı direncinin dışında, ciddî düzeyde böcek uzaklaştırıcı etkilerinin de mevcut olduğunun altını çizelim. Zâten bu da mumyalama tekniklerinin en önem verdiği özelliktir.

Daha Fazla Göster

Sefa Yapıcıoğlu

Alternatif Târih'in Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir. Celâl Bayar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Târih Bölümü ile aynı üniversitenin; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Târih Anabilim Dalı, Yeniçağ Târihi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunudur. Yine aynı üniversite ve enstitünün; Târih Anabilim Dalı'nda, Doktora (Ph.D.) eğitimine devâm etmektedir. Şer'îyye Sicilleri konulu tezleri, Türk Halk İnanç ve İnanışları'yla ilgili araştırmaları, Türk Târihi ile özelde Klasik Dönem Osmanlı Târihi vs. alanlarda sayısız çalışmaları mevcuttur. "Alternatif Târih, Türkmen Irımları (Halk İnanışları), Şahsiyetler, Alternatif Târih Metinleri, Târihin Öteki Dünyâsı (Sıra Dışı Olaylar ve Karakterler)" gibi yayımlanmış kitapları, "Meczûp" vb. editörlüğünü üstlendiği yayınlar ile çeşitli makâleleri bulunmaktadır. Kendisini; "Târih Kreatörü & Şimdiki Zaman Gözlemcisi" olarak tanımlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı