«

Günümüz îtibârıyla tekstil sektörü açısından dünyâ çapında iz bırakan Türk markalarının sayısı pek fazla olmasa da, birçok dünyâ devi için fason üretim mekanizmasının başını çekenlerin de yine küçük çaplı Türk firmaları olduğu, herkesçe mâlûm bir gerçektir. Târih boyunca, özellikle ipekli kumaş ve yine söz konusu kumaş türüne dayalı giyim üretimi husûsunda şöhret bulmuş ülkemiz sathından, gerek Müslîm ve gerekse Gayrîmüslîm olmak üzere, birçok büyük marka doğmuştur.

Bunlar arasında, bir İtalyan marka var ki; Türk kökenine dayalı öyküsü bakımından oldukça ilginç bir mâzîye sahiptir…

‘Efendi’den Fendi’ye Evrilen’ İtalyan Moda Markası 

İki yıl kadar önce, bir konferans için Türkiye’ye gelen ‘Fendi’nin kurucularından ‘Anna Fendi’, markanın, Osmanlı ile olan bağlantısını açığa çıkardı. Ataları, İzmir’de ‘Efendizâde’ ailesine mensup olan markanın sâhipleri; Türkçe’deki Efendi kelimesinin başındaki E harfini atarak, ürünlerine Fendi markasını uygun görmüşler.

turk-kokenli-italyan-moda-markasi-fendi2-alternatiftarihSöz konusu dünyâ markasının başkanı Anna Fendi, bu ilginç bağlantıyı, evindeki duvarda gördüğü fotoğraftan sonra öğreniyor. Onun tâbîri ile: ‘Büyük annem Alman, annem Fransız… Yıllar önce, Avusturya’da duvarda gördüğüm soyadı Fendi olan fotoğrafın üstündeki Osmanlı desenleri, dikkatimi çekti. Araştırdım… Atalarımın İzmirli Efendizâde ailesine mensup olduğunu öğrendim. Buradan yola çıkarak, Fendi isminin de Türkçe’deki Efendi’den geldiğini tespit ettim ve bunu doğruladım.’

Yaklaşık iki yıl önce, İstanbul’da katıldığı bir moda konferansında, marka hakkında açıklamalarda bulunan Fendi’nin kurucularından Anna Fendi; Osmanlı’ya olan hayranlığını da şu cümlelerle dile getirmişti; ‘Başarımızda, genlerimizdeki Osmanlı’nın büyük bir etkisi var.’

‘Adele Casagrande ve Edoardo Fendi’ tarafından, 1925 yılında kurulan markanın sâhiplerinin soyadı olan; ‘Fendi’ soyadı, İtalya’da yalnızca bu ailede mevcut… Anna Fendi: ‘Fendi soyadı, İtalya’da yalnızca bizde var. Biz, beş kız kardeşiz ve babam da tek çocuktu. Dolayısıyla Fendi soyadını taşıyan son kişileriz. Bugün burada, İstanbul’da olduğum için çok mutluyum. Kendi evimdeyim… Burada olmak, bana çok iyi geldi. Uzun süredir özlem duyuyordum.’

Bir Cevap Yaz

Sefa Yapıcıoğlu Hakkkında

avatar

Sefa Yapıcıoğlu

Alternatif Târih'in kurucularındandır... Celâl Bayar Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü ile yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Târihi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunudur. Şer'îyye Sicilleri alanında çalışmalar yapmış, Türk Târihi ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmiştir. Kendisini; "Şimdiki Zaman Gözlemcisi & Târih Kreatörü" olarak tanımlamaktadır.

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *