Güncel Kritik

‘Siyahî’ İngilizler

İngiltere’de geçtiğimiz yıllarda bulunan, şimdiye kadarki en eski ve bütün durumdaki insan iskeletlerinin yapılarına dâir yürütülmekte olan araştırma çalışmaları tamamlandı. Ortaya konan sonuçlar ise oldukça ilgi çekici…

İngilizlerin bugüne dek tespit edilmiş olan mevcut en eski atalarının, siyâhî ten rengine sâhip oldukları ortaya çıktı. Elbette ki İngilizlerin ataları diyebilmek için söz konusu insan kalıntılarının, yalnızca bugünkü İngiltere topraklarında bulunmuş olması yeterli olarak kabûl edilmedi; takdîr edersiniz ki İngilizlerin son iki milenyum içindeki bilinen öncüleri, ilgili ada topraklarına yine aşağı yukarı aynı târihlerde yerleşmişlerdi.

İngilizlerin ataları olduğuna dâir kesin kanıt ise hem günümüzün İngilizleri hem de onların ataları olan ‘Anglosaksonlar’ ile incelenen insan kalıntılarının tümünün ortak DNA yapısına sâhip olmaları şeklinde gösterildi ve bu bağlamda da ortaya gerçekten tartışmaya kapalı bir kesinlik doğmuş oldu.

Siyah ten rengi ile mavi renkli göz yapısına sâhip oldukları anlaşılan ‘Pre-İngilizler’in siyahın birçok farklı tonundaki ten rengi skalası arasında değişim gösterdikleri, göz rengi husûsunda ise istikrarlı bir gidişât sürdürdükleri anlaşıldı. Aslında ‘Somerset’ bölgesindeki bir mağarada günümüzden yüz yıl önce bulunan iskeletin geçtiğimiz yıllardaki araştırma sonuçları da aynı teorinin doğmasına neden olmuş; fakat hemen şiddetle yalanlanmıştı.

Tabî ki asırlarca siyâhî insanlara salt ten renkleri nedeni ile ikinci, hattâ üçüncü sınıf canlı muamelesi yapmış, sürekli sömürmüş bir milletin; bu tip bir sonuç karşısında hemen kabûllenir bir biçimde hareket etmesi de beklenemezdi!

Öte yandan, Londra Üniversitesi ve Ulusal Târih Müzesi’nce yapılan araştırmayla açık tenli Kuzey Avrupalıların, sanılandan çok daha sonraki bir döneme rastladığı anlaşıldı. Üniversiteden ‘Yoan Diekmann’; ‘İngilizlerin beyaz tene sâhip olması gerektiği algısı, zaman içinde değişmeyecek bir şey değil’ açıklamasında bulundu. Pennsylvania Üniversitesi’nden bir genetik araştırmacısı ise sonuçların açık tenle ilgili genlerin oluşumu ile benzer olduğunu kaydetti.

Son araştırmalara göre açık renk ten, sandığımız kadar eski bir durum değil. Hattâ bundan sâdece 7 – 8 bin yıl kadar önce meydana geldiği saptanmış oldu. Oysa son araştırmalardan önce, 40 bin yıl kadar eski oluştuğu sanılmaktaydı. Uzmanlar, bu renk değişiminin sebebini; güneş ışığının yeterli olmadığı yerlerde, daha fazla D vitamini alabilmek için insan teninin beyazlaştığı şeklinde yorumlamaktalar.

Son bir anekdot daha…  2013 yılında, ABD’de yapılan başka bir araştırmada da İngilizlerin bin yıl ve daha önceki süreçteki atalarının, Türkler olduğu ortaya konmuştu. Bu tespite dâir yorumlar ise farklı bir yazının konusu olsun.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Sefa Yapıcıoğlu

Alternatif Târih'in Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir. Celâl Bayar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Târih Bölümü ile aynı üniversitenin; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Târih Anabilim Dalı, Yeniçağ Târihi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunudur. Yine aynı üniversite ve enstitünün; Târih Anabilim Dalı'nda, Doktora (Ph.D.) eğitimine devâm etmektedir. Şer'îyye Sicilleri konulu tezleri, Türk Halk İnanç ve İnanışları'yla ilgili araştırmaları, Türk Târihi ile özelde Klasik Dönem Osmanlı Târihi vs. alanlarda sayısız çalışmaları mevcuttur. "Alternatif Târih, Türkmen Irımları (Halk İnanışları), Şahsiyetler, Alternatif Târih Metinleri, Târihin Öteki Dünyâsı (Sıra Dışı Olaylar ve Karakterler)" gibi yayımlanmış kitapları, "Meczûp" vb. editörlüğünü üstlendiği yayınlar ile çeşitli makâleleri bulunmaktadır. Kendisini; "Târih Kreatörü & Şimdiki Zaman Gözlemcisi" olarak tanımlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı