Devlet-i 'AliyyeGenelGüncel Kritik

Münâsebetsiz Mehmed Efendi

Toplum içinde gereksiz çıkışlar ve sıra dışı tepkilerle dikkatleri üzerine çeken kimseler için yapılan yakıştırmalar, genel îtibârı ile ‘Münâsebetsiz Mehmed Efendi’ şeklindeki kalıplaşmış sıfat zinciriyle karşılık bulmaktadır.

‘Hiç uygun olmayan bir vakitte, hiç uygun olmayan bir hareket yapan yâhut laf söyleyen’ kimseler hakkında kullanılan bu deyişin hikâyesi, şöyle rivâyet olunur:

‘‘Sultân II. Mahmud devrinde, Mehmed Efendi isminde bir zât yaşarmış. Münâsebetsizlikle şöhret bulmuş… Pâdişâh, bir gün onu dinleyip münâsebetsizliğinin derecesini ölçmek istemiş. Efendiyi huzûra getirmişler… Uzunca bir sohbet olmuş ama adamda hiçbir münâsebetsizlik yok! Nihâyet sohbet sona erip Mehmed Efendi birkaç kese ihsân alarak, oradan ayrılmış.

Aradan günler geçmiş… Sultân Mahmud, Bâb-ı Âlî’yi teftişten döndüğü bir sırada, faytonuyla Cağaloğlu yokuşunu çıkmakta iken; Mehmed Efendi arabacıya seslenmiş:

– Hünkâr’a arzım vardır, bildiriniz. Sultan Mahmud, sesi tanıyıp ‘gâlibâ önemli bir mâruzâtı var’ diyerek, arabacısına bir lahzâ beklemesini söyler. Ne var ki; yokuşun en dik olduğu noktada durmuşlardır ve atların orada zapt edilmeleri zordur, ayakları yokuş aşağı kaymaya başlar.

Mehmed Efendi, gâyet sâkin, sorar:

– Pâdişâhım, acabâ zurna çalmasını bilir misiniz?

– Hayır, bilmem, der.

– Bendeniz de bilmem efendim.

– ‘Öyle mi?’ der Pâdişâh, sözün sonunu bekler… Bu sırada, fayton da geri geri kaymaya başlamıştır. Mehmed Efendi, devâm eder:

– Evet efendimiz! Bursa’da halamın dâmâdının bir yaşlı teyzezâdesi vardır…

– Eee?!

– O da zurna çalmasını bilmez, Efendimiz!

– Yâ!

– Vallâhî Efendimiz! Hattâ…

Arabanın yokuş aşağı gideceğinden korkan Sultan Mahmud, dayanamayıp adamlarına bağırır:

– Çekin şu Münâsebetsiz Mehmed Efendi’yi yolumdan; yoksa ya ben bayılacağım yâhut atlar!’’

Hikâye bu ya… Biz gelelim, gerçek kısmına. Münâsebetsizliğin gırla kol gezdiği, münâsebetsizlerin her köşe başını beklediği günümüz mecrâsında, Mehmed Efendi de benzerleri de mumla aranır!

Etiketler
Daha Fazla Göster

Sefa Yapıcıoğlu

Alternatif Târih'in Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir. Celâl Bayar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Târih Bölümü ile aynı üniversitenin; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Târih Anabilim Dalı, Yeniçağ Târihi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunudur. Yine aynı üniversite ve enstitünün; Târih Anabilim Dalı'nda, Doktora (Ph.D.) eğitimine devâm etmektedir. Şer'îyye Sicilleri konulu tezleri, Türk Halk İnanç ve İnanışları'yla ilgili araştırmaları, Türk Târihi ile özelde Klasik Dönem Osmanlı Târihi vs. alanlarda sayısız çalışmaları mevcuttur. "Alternatif Târih, Türkmen Irımları (Halk İnanışları), Şahsiyetler, Alternatif Târih Metinleri, Târihin Öteki Dünyâsı (Sıra Dışı Olaylar ve Karakterler)" gibi yayımlanmış kitapları, "Meczûp" vb. editörlüğünü üstlendiği yayınlar ile çeşitli makâleleri bulunmaktadır. Kendisini; "Târih Kreatörü & Şimdiki Zaman Gözlemcisi" olarak tanımlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı