GenelGüncel Kritik

Âlimin Ölümü, Âlemin Ölümü Gibidir

Geçtiğimiz yıl içerisinde vefât ederek, birçok bilim dalında büyük üzüntüye neden olan rahmetli ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’, gelecek nesillere örnek teşkîl etmek adına gerçekten de en büyük hedeflerden biri olarak kabûl edilmelidir.

Gençlere yönelik sayısız konuşma metinlerinin çok az sayıda kısmı, bir nasihâtnâme örneği olarak kitaplaştırılırken; başlı başına bir ders olarak okutulması gereken mücâdele dolu yaşamı ise herkes tarafından bilinmeye lâyık bir hikâye olarak karşımıza durmaktadır.

Fuat Sezgin’in İlim Öyküsüne Dâir; Kısa Kısa…

Dünyâ çapında tanınmış bilim târihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 Bitlis doğumluydu… ‘Süryânîce, İbrânîce, Latince, Arapça ve Almanca’ da dâhil olmak üzere; tam 27 dili, çok iyi derecede biliyordu. Sezgin’in bilimler târihçisi olmasında en büyük rolü; Alman Hocası ‘Hellmut Ritter’dı. Ritter, bilimlerin temelinin; ‘İslam Bilimleri’ne dayandığını söylerdi. Yabancı bir hocanın bu tespîti, onu, bu ilim dalına yöneltti.

Fuat Sezgin’in ilmî çalışmalarına yön veren Ritter, bir gün, ona; ‘Kaç saat çalışıyorsun?’ diye sormuştu… Sezgin de; ‘Günde, 13-14 saat çalışıyorum’ diye cevap vermişti. ‘Neee?! Sezgin, bu tempoyla bilim adamı olamazsın! Eğer bilim adamı olmak istiyorsan, bunu çok daha artırmalısın’ dedi. Hocası, günde 24 saate yaklaşan sürelerde çalışırdı. Eğer günler uzun olsaydı, daha çok çalışacaktı. Fuat Sezgin de bu konuşmadan sonra çalışmalarını, günde 17 saate çıkardı. Bu durum, 70 yaşına girinceye kadar devâm etti. Yetmiş yaşından sonra, çalışmalarını bir iki saat azalttı. Son zamanlarında, günde 13-14 saat çalışmaya gayret ediyordu.

İslâm bilim târihine ilgisi, her geçen gün derinleşen Sezgin, en verimli olduğu zamanda ülkesinden sürgün ediliyor; 1960 darbesinden sonra işsiz kaldığı için aldığı çağrı üzerine Almanya’ya geçmek zorunda kalıyordu. Sezgin, Almanya’da sürgünde, bu ülkede yapamayacağı büyük bir devrime imzâ attı; tam 18 ciltlik İslâm bilim târihi kitabı yazdı. Fuat Sezgin’in, genelde İslâm medeniyeti, özelde ise İslâm ilim târihi konusundaki Avrupa-merkezci önyargıları yerle bir etmesi, zihinsel bir devrim oldu. Ancak bizim ülkemizde değer görememişti! Son yıllara kadar…

Amerika’yı ilk olarak Müslümanların keşfettiğini yazan Sezgin, bu yazısını kabûl etmeye başlayanların da olduğunu dile getirerek; ‘İslâm coğrafyası üzerinde, 26 yıl çalıştım ve fikirler geliştirdim. Amerika’yı Kolomb’dan önce Müslümanların keşfettiğini de kitabımda yazdım’ diyordu…

Prof. Dr. Fuat Sezgin, şöyle devâm ediyordu; ’Bakın, şu kadar söyleyeyim; bu olay, coğrafya târihini bilmeyen insanlar için çok mühîm gözüküyor. Ancak benin içim mühîm olan; bütün coğrafya, coğrafya ilminin ve bu dünya haritalarının nasıl gelişmiş olmasıdır. Ben, 26 sene, aralıksız İslâm coğrafyası üzerine çalıştım. Bunu, altı cilt hâlinde yazdım. Başladığımda, ben de Avrupalılar gibi ve bugünkü Müslümanlar gibi elimizde bulunan bütün bu haritaların Avrupalılar tarafından yapıldığını zannediyordum. Dünyaya hâkim olan inanç, buydu. Bu, İslâm dünyâsında da şimdi hâkim olan bir düşünce…’

Tüm ömrünü söz konusu alanlar dâhilindeki eşsiz çalışmalarına adayan Sezgin’in eserleri, onlarca yıl önce Arapçaya, İngilizceye, dünyanın belli başlı dillerine çevrilmişti ama büyük çoğunluğu, Türkçeye henüz çevrilmiş değil! O yüzden de şöyle demekten kendini alıkoyamamıştı; ‘İslâm medeniyetinin büyüklüğünü, kendi insanımıza anlatmak, Batılılara anlatmaktan çok daha zor!’ Gerçek bir âlim daha aramızdan ayrıldı… Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir! Kendisini, rahmet ve saygı ile anıyoruz…

Etiketler
Daha Fazla Göster

Sefa Yapıcıoğlu

Alternatif Târih'in Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir. Celâl Bayar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Târih Bölümü ile aynı üniversitenin; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Târih Anabilim Dalı, Yeniçağ Târihi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunudur. Yine aynı üniversite ve enstitünün; Târih Anabilim Dalı'nda, Doktora (Ph.D.) eğitimine devâm etmektedir. Şer'îyye Sicilleri konulu tezleri, Türk Halk İnanç ve İnanışları'yla ilgili araştırmaları, Türk Târihi ile özelde Klasik Dönem Osmanlı Târihi vs. alanlarda sayısız çalışmaları mevcuttur. "Alternatif Târih, Türkmen Irımları (Halk İnanışları), Şahsiyetler, Alternatif Târih Metinleri, Târihin Öteki Dünyâsı (Sıra Dışı Olaylar ve Karakterler)" gibi yayımlanmış kitapları, "Meczûp" vb. editörlüğünü üstlendiği yayınlar ile çeşitli makâleleri bulunmaktadır. Kendisini; "Târih Kreatörü & Şimdiki Zaman Gözlemcisi" olarak tanımlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı