Duyurular

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Altı asırlık büyük bir medeniyet ve teşkilât sistemini haiz olan Osmanlı Devleti, bugüne kadar birçok çalışmanın muhatabı olmuştur. Bununla beraber devletin, evrensel mânâda ortaya koymuş olduğu değerler ise hâlâ daha büyük bir merâk konusu olarak durmaktadır. Bu konuda yazılan kitaplar, makaleler, sunulan bildiriler ve üretilen belgeseller mühim noktalara el atmış, ancak yine de Osmanlı’nın sathî konulardaki niteliklerini bizlere yeteri kadar aksettirememiştir. Dolayısıyla çalışmalar sürekli devam etmeli ve yeni materyaller üretilmelidir. Bu maksatla bizi mutlu kılan bir haberi de duyurmak istiyoruz.

14 – 17 Ekim 2015 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi’nin Esentepe Kampüsü’nde yapılacak olan Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi de, bu çalışmaların önemli bir ayağını temsil etmektedir. Kongrenin Bilim Kurulu’nda Fuat Sezgin, Feridun Emecen, İskender Pala ve Mustafa Koç gibi popüler isimler bulunmakta. Düzenleme Kurulu’nda ise Fuat Aydın, Arif Bilgin ve Mükerrem Bedizel Aydın’ın yanı sıra birçok akademisyen göze çarpmaktadır. Kongrede sunulacak olan bildiriler temel olarak şu dokuz ana kategoride sınıflandırılacaktır:

 1. Din ve Toplum
 2. Siyaset ve Hukuk
 3. Ekonomi
 4. Ordu ve Savaş
 5. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi
 6. Kültür ve Sanat
 7. Bilim, Teknoloji ve Düşünce
 8. Eğitim
 9. Sağlık

Kongreye katılımın ücretli olduğunu ifâde edelim. Özetlerin gönderilmesi için belirlenen son tarih ise 30 Ocak 2015. Kongre süresince şu etkinliklerin yapılması planlanmaktadır:

 • Klasik Türk Müziği Dinletisi (Klasik Osmanlı Şarkılarından Seçkiler)
 • Klasik Osmanlı Sanatları Sergisi (Hat ve Arşiv Belgeleri)
 • İznik Gezisi
 • Osmanlı Mutfağı’ndan Oluşan Bir Akşam Yemeği

Kongrenin Önemi

Osmanlı İmparatorluğu kapsadığı coğrafi alan, içinde barındırdığı etnik ve dini yapının çeşitliliği, inşa ettiği medeniyet ve var olma süresi bakımından insanlık tarihi içinde görmezden gelinemez devletlerden biridir. Bu dönemi değişik açılardan ele alan pek çok araştırma ve etkinlik gerçekleştirilmiş olsa da bunların yeterli olmadığı ve çok daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır. Ayrıca imparatorluğun yıkılmasından yüzyıllık bir süre geçmesine ve hâkim olduğu topraklar üzerinde otuza yakın ulus devlet kurulmuş olmasına rağmen; bu coğrafyadaki siyasi gerilimler, kimlik çatışmaları, mezhep kavgaları bütün sıcaklığıyla devam etmektedir. Bu da kaçınılmaz bir biçimde, içinde barındırdığı farklı etnik ve dinsel yapılara rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık bir barış ortamını nasıl sağladığını bir kez daha gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla güncel olguları anlamak için de Osmanlı tecrübesine sık sık bakmak gerekmektedir.

Kongrenin Amacı

Bu kongrenin amacı Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bir yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Modern Osmanlı araştırmaları, batı merkezli bir tarih anlayışıyla başlamıştır ve bir dereceye kadar da bu özelliğini sürdürmektedir. Bu yaklaşım tarzı, onun nevi şahsına münhasır yapısının ortaya çıkmasına mani olduğu gibi, Osmanlı coğrafyasında yaşayan toplumların birbirleriyle sağlıklı ilişki kurmalarını da engellemiştir. Bu kongrede, oryantalizmin Osmanlı çalışmalarına katkısı görmezden gelinmeden, söz konusu toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlayacak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacaktır. Kongrenin, bu amaçlara uygun zemin hazırlamak maksadıyla birkaç kez Türkiye’de yapıldıktan sonra Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Kongre’nin resmî internet sayfası:
http://www.osmanliarastirmalari.org/

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı