Bağış
Ara

Modern Çağ

Son Yazılar

 • Avrupa’nın Göbeğindeki Boşnak Toplu Mezarlığı; Srebrenitsa

  Avrupa’nın Göbeğindeki Boşnak Toplu Mezarlığı; Srebrenitsa

  Târih, sayısız soykırıma ve katliama ilk elden tanıklık etmiş olmasına rağmen; XXI. asra yalnızca beş yıl kala, medeniyet âbidesi(!) Avrupa’nın göbeğinde yaşanan Boşnak cinâyetleri karşısında, yine de donup kalmış olmalıdır.

 • İspanya İç Savaşı ve Fransa’ya Etkileri

  İspanya İç Savaşı ve Fransa’ya Etkileri

  II. Dünya Savaşı’ndan hemen önce, sanki bu büyük savaşın sonuçlarının bir habercisi gibi, İspanya’da büyük bir yıkım gerçekleşti. Ancak bu savaş, önce İspanya sonra da bütün Avrupa için bir dönüm noktası olacak ve Avrupa siyasî politikasını geri dönülme olanağı olmadan etkileyecekti. Bu savaş; İspanya İç Savaşı’ydı.

 • Nizâmiye Medreseleri

  Nizâmiye Medreseleri

  Dünyanın ilk vakıf medresesi olarak kabûl edilen Nizâmiye Medresesi, 1067 yılında, Sultan Alparslan tarafından kurulmuştur ve vezîri Nizâmü’l- Mülk tarafından desteklenmiştir. Bununla sultan, devlet adamları ve vezirler, kuracakları vakıf üniversitesine temel oluşturmuşlardır.

 • Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi

  Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi

  Batılılaşma kapsamında yurt dışına gönderilen sanatçılar, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yurda geri dönmüşler ve çeşitli gruplar oluşturarak, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişiminde öncü olmuşlardır. Çağdaş sanatın etkisiyle eserler üreten Türk sanatçılar, kendi çabalarıyla sergiler düzenleme girişimlerinde bulunmuşlardır. Cumhuriyet’in politikalarıyla desteklenen sanat çalışmaları kapsamında devlete bağlı resim ve heykel müzeleri kurulmuş, ancak ekonomik nedenlerle gelişme sağlanamamıştır.

 • Yeniçeri Ocağı’nı Târihe Gömen Reformist Sultan; Osman-ı Sânî

  Yeniçeri Ocağı’nı Târihe Gömen Reformist Sultan; Osman-ı Sânî

  Genç Osman’ın, hâl’ edilmesi hâdisesinin yaşanmadığı ve gerçek târihî sürecin, bu değişken ile birlikte sürdürüldüğünü, tüm yan etkenleri de göz önünde bulundurarak kurgulamaya çalışacağız…

 • Türk – İngiliz İlişkileri

  Türk – İngiliz İlişkileri

  Resmî kayıtlara göre Türk – İngiliz ilişkilerinin başlangıcına dâir ilk önemli belge, 1580 yılında taraflar arasında imzalanan kapitülasyon antlaşmasıdır. Bu tarihten başlayarak, Lozan Antlaşması’na dek süren dönemde İngiltere ile olan ilişkilerin seyri…

 • Tarih Araştırmacılığı ve Tarafsızlık

  Tarih Araştırmacılığı ve Tarafsızlık

  Geçmiş ile övünmek her ne kadar çoğu ulusun hoşuna gitse ve ölçüyü kaçırmamak kaydıyla güzel bir duygu olsa da aslında hem bilim hem de toplumun geleceği için birçok tehlikelere gebedir… Durmaksızın geçmişiyle övünen bir toplum her şeyden önce kendi tarihini ve kültürünü diğer toplumlardan üstün görmeye başlar ve bir zaman sonra kendi tarihi ve kültürü haricindeki diğer toplumların tarihlerine ve kültürlerine gereksiz anlayışıyla yaklaşır.

 • Viyana Surlarını Aşan Devlet-i Âlîye

  Viyana Surlarını Aşan Devlet-i Âlîye

  II. Viyana Kuşatması, başarıya ulaşma şansı bulsaydı, târih, hangi muhtemel gelişmelere gebe olabilirdi; oldukça yalın bir biçimde, bunu incelemeye çalışacağız…

 • İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1945)

  İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1945)

  Türkiye, Dünya tarihinin gördüğü İkinci Büyük Genel Savaş’tan yara almadan çıkmayı başarmıştır. Türkiye, 1939-1945 yılları arasında üç süper güç olan İngiltere, Almanya ve Sovyet Rusya’nın baskısına maruz kalmıştır. Türk devlet adamlarının savaş boyunca dış politikadaki temel stratejileri ülkenin olası bir savaştan uzak kalmasını sağlamak olmuştur.

 • Millî Mücadele Dönemi’nde Sovyet Rusya’nın Askerî ve Malî Yardımları

  Millî Mücadele Dönemi’nde Sovyet Rusya’nın Askerî ve Malî Yardımları

  Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için çok ağır şartları taşıyan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak bitmişti. Çetin bir mücadele vermeden düşmanları yurdumuzdan atma şansının olmadığı ortadaydı. Bu mücadele için hem para hem de cephane yardımına ihtiyaç vardı. İç kaynakların yetersizliği yüzünden dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuldu. Dış kaynak alabileceğimiz tek ülke ise Rusya’ydı.